Milí návštevníci webovej stránky, 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). Z toho dôvodu som zameral spracovanie dát iba na komunikáciu s Vami prostredníctvom e-mailov. Dáta, ktoré zadávate pri komunikácii na webovej stránke nijako nespracovávam.  Ak by ste chceli uplatniť akékoľvek z práv, ktoré Vám vyplývajú z nového zákona, prosím kontaktujte ma na emailovej adrese misiak56@potulky.eu alebo misiak56@gmail.com.

Vážení priatelia aktívneho pobytu a pohybu v prírode, touto cestou Vám oznamujem, že aktivity, ktoré ponúkam a výsledkom ktorých má byť získavanie predovšetkým praktických skúseností, budú priebežne rušené alebo menené termíny ich realizácie. Všetko bude závisieť od stavu výskytu koronavirózy v našej vlasti a od nariadení vlády Slovenskej republiky. Touto cestou sa ospravedlňujem za zmeny termínov alebo za rušenie aktivít.

Ponuka kurzov prežitia v prírode-survival, zamestnaní, pobytov v prírode s prvkami prežitia a zážitkových pobytov v prírode

Ponúkam kurzy prežitia, pobyty v prírode s prvkami prežitia a iné aktivity survival zamerané na získanie schopností a zručností k dlhodobému pobytu a pohybu v prírode. Aktivity vykonávam formou praktických zamestnaní priamo v teréne v trvaní niekoľko hodín až dní.

TERMÍN: 08.-10.01.2021
TERMÍN:
19.-21.02.2021 – časť A
26.-28.02.2021 – časť B
PREŽITIE s televíziou VJU

Činnosť Cyklo-turistického klubu Lešťan

Ponúkam výjazdy bicyklom do atraktívnych lokalít Slovenska. Aktivity realizujem prostredníctvom Cykloturistického klubu Lešťan formou potuliek bicyklom. Pri ponuke cykloturistických výjazdov občanom Slovenskej republiky spolupracujem s masovokomunikačnými prostriedkami. Cykloturistické potulky Slovenskom sú spojené aj s prepravou vlakom, viď webovú stránku VOVLAKU .

TERMÍN: 08.-11.04.2021
TERMÍN: 15.-18.04.2021

SLOVENSKÉ HRADY 3D

SLOVANSKÉ HRADISKÁ

BAJKOM K TAJCHOM

Z čoho budu pozostávať kurzy fytoterapie a aktivita Dedko bylinkár

Ponúkam kurzy fytoterapie (bylinkárstva), ktoré realizujem formou praktických zamestnaní v malebnom okolí Vlkolínca, Penziónu Kerametál na Látkach a Chaty Hrešna pri Kavečanoch (Košice). Taktiež ponúkam outdoorové aktivity zamerané na zber liečivých byliniek a manipuláciu s nimi za využívania prvkov prežitia počas niekoľkodňového pobytu v prírode. Prostredie, v ktorom budeme vyhľadávať a  zbierať liečivé bylinky, je zárukou duchovného nabudenia a obohatenia kurzov a aktivít.  

TERMÍN: 14.-16.05.2021
TERMÍN: 25.-27.06.2021

Pes – najvernejší priateľ človeka

Ponúkam informácie a rady zamerané na starostlivosť o psov, výchovu a výcvik psov a využívanie psov v systéme ochrany rodiny a majetku. Poradenskú činnosť v oblasti ochrany rodiny a majetku ponúkam formou kynologického prieskumu s následnou špecifikáciou najefektívnejšieho spôsobu využitia psov.

Na trhu je nová vynikajúca publikácia napísaná zakladajúcim riaditeľom odboru kynológie Prezídia Policajného zboru, plk.v.v. RNDr. Vladimírom Ďurišinom
Share