PONUKA KURZOV A CYKLOAKTIVÍT

TERMÍN
21.-23.04.2023, 19.-21.05.2023, 20.-22.10.2023, 24.-26.11.2023, 15.-17.12.2023
TREMÍN
15.-18.06.2023
TERMÍN
LSS_A – 08.-10.09.2023
LSS_B – 15.-17.09.2023
TERMÍN
03.-05.11.2023
ZÁKLADNÝ KURZ FYTOTERAPIE
TERMÍN

23.-25.06.2023, 28.-30.07.2023
DEDKO BYLINKÁR
TERMÍN
14.-16.07.2023, 18.-20.08.2023
TERMÍN
28.-30.04.2023 a 06.-07.05.2023

TERMÍN
26.05.-11.06.2023
TERMÍN
26.08.-03.09.2023
TERMÍN
24.09.-01.10.2023
Milí návštevníci webovej stránky, 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). Z toho dôvodu som zameral spracovanie dát iba na komunikáciu s Vami prostredníctvom e-mailov. Dáta, ktoré zadávate pri komunikácii na webovej stránke nijako nespracovávam.  Ak by ste chceli uplatniť akékoľvek z práv, ktoré Vám vyplývajú z nového zákona, prosím kontaktujte ma na emailovej adrese misiak56@potulky.eu alebo misiak56@gmail.com.
Share