LEŠŤAN 2008

foto z cykloturistiky do obce Lest

fotogaleria z lokality Turie Pole

fotogaleria Bralce

fotogaleria z Cabrade a Bzovika

fotogaleria z hradu Dobraniva a Pusty hrad

fotogaleria zo Sitna

fotogaleria z oblastnej sutaze DHZ

fotogaleria z Vartovky

fotogaleria z hradu Sitno, Antola, Banskej Stiavnice

fotogaleria z hradu Víglas a VI. rocnika

fotogaléria z cyklistického výjazdu za hradmi Zvolenskej stolice

fotogaleria z cyklistickeho vyjazdu za hradmi Novoh. stolice

fotogaleria z expozicie Izba ludovych tradicii Dacov Lom

fotogaleria z akcie Cipka v Honte

fotogaleria z Dolnej Strehovej

fotogaleria zo slavnosti v Bzovskej Lehotke

fotogaleria Hrusov

fotogaleria cesta za krásami Podpoľania

 V cykloturistickej sezóne 2008 vykonali členovia “Cykloturistického klubu LEŠŤAN” tieto cykloturistické výjazdy:

návštevy významných lokalít Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, ktorými sú lokalita obce Lešť a Turie Pole a lokalita prírodného útvaru Bralce,

– návštevy všetkých hradov a zámkov Hontianskej stolice (Bzovík, Čabraď, Sitno, Antol, Banská Štiavnica),

– návštevy všetkých hradov a zámkov Zvolenskej stolice (Dobrá Niva, Vígľaš, Pustý hrad, Zvolenský zámok, Dolná Mičiná, Dúbravica, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica, Hronsek),

– návštevy všetkých hradov a zámkov Novohradskej stolice na území Slovenskej republiky (Modrý Kameň, Halič, Fiľakovo, Šatorská Bukovinka-Šomoška a Divín. Taktiež bola navštívená obec Horné Strháre, pri ktorej bol postavený hrad Stará Hora a obec Holiša, pri ktorej bol postavený hrad rovnakého mena),

návštevy športových podujatí, akými boli súťaže dobrovoľných hasičských zborov v obciach v okolí VO Lešť a VI. ročník Slatinského zlatého dukátu,

návštevy kultúrnych podujatí, akými boli Hontianská čipka v obci Dačov Lom, Otvorenie izby ľudových tradícií v obci Dačov Lom, Hontianská paráda v obci Hrušov, Letné slávnosti v Bzovskej Lehôtke a Podjavorské slávnosti v obci Pliešovce,

návštevy obcí, nachádzajúcich sa v okolí VO Lešť, za účelom ich spoznávania.

Mimo uvedených plánovaných cykloturistických výjazdov realizovali členovia klubu aj neplánované výjazdy, ktorými spestrili dianie v “Cykloturistickom klube LEŠŤAN”.

Pre učastníkov preventívnych rehabilitácií, profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení OS SR, boli vykonané výjazdy do VO Lešť a do okolia.