DEDKO BYLINKÁR

Lokalita: okolie obce Utekáč

Aktivita Dedko bylinkár bude pozostávať z krátkej teoretickej časti a zvyšok aktivity bude venovaný praktickej časti fytoterapie. Okrem fytoterapie budú v tejto aktivite realizované prvky prežitia za účelom pobytu priamo v teréne počas troch dní.

Aktivita začne potulkou po teréne so zámerom nájsť miesto vhodné na založenie osady bylinkárov (vybudovanie prístreškov, ohraničenie osady vhodnou zábranou voči prístupu zveri, vybudovanie provizórnych miest na sušenie byliniek a na spracovanie byliniek do vhodných aplikačných foriem-alkoholický výluh, olejový a masťový základ, vybudovanie ohniska) s dostatočným množstvom vody, palivového dreva a podľa možnosti aj stravy z terénu. Po vybudovaní osady bylinkárov bude vykonávaný zber byliniek a ich spracovanie, večerné posedenie pri ohni s debatami na tému byliniek a ich účinkov na ľudský organizmus.

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

ORGANIZAČNÉ POKYNY