LEŠŤAN 2013

Návšteva románsko-gotického kostolíka v Svinici

Jarné prebúdzanie detskej železničky

Sprievodné podujatia počas osláv Dňa mesta Košice

Návšteva drevených kostolíkov a hradov Užhorodskej stolice

Dni Moldavy a večery kráľov

Drevený kostolík v Brežanoch

Drevené kostolíky v okrese Stropkov a Svidník

Dukelské bojisko a pamätníky

TERRA INCOGNITA_Chlebom a vínom

V sezóne 2013 najazdili členovia “Cykloturistického klubu Lešťan” spolu 10.567,5 km. Počas nej navštívili hrady, zámky a drevené kostolíky Užhorodskej stolice, drevené kostolíky v okrese Prešov, Stropkov a Svidník, pamätníky Dukelského bojiska, románsko-gotický kostol v obci Svinica a kultúrno-spoločenské podujatia v rámci aktivít Košice-hlavné mesto kultúry 2013 a TERRA INCOGNITA. Okrem týchto akcií realizovali celý rad výjazdov za spoznávaním zaujímavých lokalít na Slovensku.