PRIVÍTANIE

moje foto+421 905 429 666, misiak56@potulky.eu, misiak56@gmail.com

Vážení priatelia aktívneho pobytu v prírode,

dovoľte, aby som Vás privítal na mojej webovej stránkeUrčite ste sa veľakrát ocitli v lone prírody, pričom ste plným priehrštím vychutnávali jej čaro a krásu. Možno nastala aj situácia, že ste skľúčene a s obavami hľadali pomoc a možnosť dostať sa do “civilizácie”. Práve pri prekonávaní obáv a strachu z neznámeho Vám chcem podať pomocnú ruku tak, aby ste si pobyt v prírode náležite vychutnali. Prostredníctvom webovej stránky Vám ponúkam kurzy prežitia, pobyty a zamestnania v prírode,  ktoré vykonávam (predovšetkým) formou praktických zamestnaní v prírode s tematickým obsahom. Podľa požiadaviek záujemcov umožňujem tieto aktivity realizovať  aj formou e-learningu. Aktivity realizujem vo vybraných lokalitách Slovenska a ich absolvovaním získate schopnosti a zručnosti bezproblémového pohybu a pobytu v prírode bez potrebného materiálového vybavenia.

Ako zanietený cykloturista prezentujem na webovej stránke aj aktivity Cykloturistického klubu Lešťan, ktorý som pred rokmi založil. Klub má za sebou niekoľko úspešných cyklistických sezón zameraných na spoznávanie Slovenska. Pri svojich aktivitách, s cieľom poskytnúť obyvateľom slovenských miest čo najviac možností spoznávať okolie miest, spolupracuje so slovenskými rozhlasovými stanicami. Členovia klubu sa zúčastnili aj zaujímavých zahraničných cykloturistických akcií. Účasť na aktivitách klubu umožňujem aj nečlenom.

Moje profesné a profesionálne zameranie mi umožnilo načrieť do problematiky kynológie a fytoterapie. Z tohto dôvodu sú na webovej stránke uverejnené aj aktivity z týchto oblastí.

Na webovej stránke v časti fytoterapia prezentujem výrobu včelích úľov netradičným spôsobom zo slamy.

Pri prezeraní webovej stránky potulky.eu klikajte na obrázky, ktoré sú v nej umiestnené. Takto získate prístup k podrobnejším informáciám. 

                                                                                                         MVDr. Michpodpisal Ondovčík