Základný kurz fytoterapie

Lokalita: okolie obce Utekáč, laz pri Detvianskej Hute, Vlkolínec, iná lokalita podľa dohovoru

Do základného kurzu fytoterapie je možné sa prihlásiť najneskôr do troch týždňov pred termínom jeho realizácie. Organizačné pokyny potrebné pre úspešnú realizáciu základného kurzu fytoterapie sú uvedené nižšie. Iné informácie (cestovné poriadky príchodu na kurz a odchodu z kurzu a iné pokyny a informácie) budú záujemcom včas zaslané. Základný kurz fytoterapie bude realizovaný pri minimálnom počte troch klientov. 

Rozvrh zamestnania

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

ORGANIZAČNÉ POKYNY