Základný kurz fytoterapie

Lokalita: okolie obce Utekáč, laz pri Detvianskej Hute, Vlkolínec, iná lokalita podľa dohovoru

Do základného kurzu fytoterapie je možné sa prihlásiť najneskôr do troch týždňov pred termínom jeho realizácie. Organizačné pokyny a iné informácie potrebné pre úspešnú realizáciu základného kurzu fytoterapie (cestovné poriadky príchodu na kurz a odchodu z kurzu,  materiálne vybavenie na kurz a iné pokyny a informácie) budu záujemcom včas zaslané. Základný kurz fytoterapie bude realizovaný pri minimálnom počte troch klientov. 

Rozvrh zamestnania a učebné osnovy

Rozvrh zamestnania_základný kurz

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Share