ÚŠZV 2008-2011

Kurzy prežitia pre príslušníkov Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť (ďalej len ústav) a pre ich rodinných príslušníkov som realizoval počas môjho pracovného zaradenia vo funkcii vedúci odborný referent-špecialista. Ako inštruktor prežitia  som, popri výcviku profesionálnych vojakov a civilistov z iných rezortov, vykonal aj výcvik zamestnancov ústavu a ich rodinných príslušníkov. Tento výcvik som vykonal počas môjho osobného voľna.

rok 2008

SKRÁTENÝ KURZ PREŽITIA_1.-3.8.2008

rok 2009

SKRÁTENÝ KURZ PREŽITIA_24.-26.7.2009

PRVÝ NADSTAVBOVÝ SKRÁTENÝ KURZ PREŽITIA_31.7.-2.8.2009

rok 2010

PRVÝ NADSTAVBOVÝ SKRÁTENÝ KURZ PREŽITIA_23.-25.7.2010

rok 2011

SKRÁTENÝ KURZ PREŽITIA_8.-10.7.2011

DRUHÝ NADSTAVBOVÝ SKRÁTENÝ KURZ PREŽITIA_5.-7.8.2011