FYTOTERAPIA

Rastliny, ktoré sa vyznačujú liečivými vlastnosťami, slúžia od nepamäti ľudskej populácii na prevenciu a liečbu rôznych ochorení a poranení. Prakticky nie sú známe ochorenia, mimo ochorení chirurgického charakteru, na liečenie ktorých by sa v prírode nevyskytovali aj liečivé bylinky.

O hĺbke poznania a používania liečivých byliniek pri liečbe ochorení svedčí aj veľké množstvo literárnych prameňov, z ktorých je dostatočná časť dostupná i u nás. Výsledky liečby bylinkami, uverejnené v nich, jednoznačne poukazujú na veľké možnosti ich využitia v prospech zdravia populácie. Liečivé bylinky, predovšetkým ich vhodné aplikačné formy, sa v plnej miere využívajú pri liečbe ochorení dýchacieho, srdcovocievneho, pohybového, tráviaceho, močového a pohlavného ústrojenstva.

Pre správne využívanie liečivých byliniek je dôležité poznanie byliniek a poznanie ich účinkov na organizmus. Takéto poznanie Vám ponúkam formou kurzov fytoterapie, ktoré organizujem v malebnom okolí obce Vlkolínec (Veľká Fatra), penziónu Kerametal Látky (Podpoľanie) a chaty na Hrešnej Kavečany (Čierna Hora). Práve organizovanie kurzov fytoterapie v takomto prostredí samo o sebe navodí atmosféru reminiscencie do minulosti, kedy zber liečivých byliniek a ich používanie na liečenie ochorení bolo jediným spôsobom a možnosťou bojovať proti ochoreniam. Tieto lokality zároveň dávajú predpoklad duchovného obohatenia kurzov fytoterapie.

Kurzy fytoterapie a outdoorové aktivity spojené so zberom a spracovaním liečivých byliniek realizujem v spolupráci so Zväzom branných športov Zvolen a s inými organizáciami.

Fytoterapia ako aj apiterapia patria k naturálnej medicíne preto využívam možnosť  prezentovať výrobu včelích úľov zo slamy netradičným spôsobom.

PLÁN KURZOV FYTOTERAPIE

PRIVÁTNY VSTUP

Liečivé rastliny pri prežití

Zoznam nebezpečných a jedovatých rastlín

REKLAMNÍ PARTNERI