LEŠŤAN 2016

Návšteva lokality Boží Vrch – Balwankew

CTK Lešťan a Tour de Tokaj

POTULKY bicyklom za hradmi Zemplínskej stolice_3.výjazd

POTULKY bicyklom za hradmi Zemplínskej stolice_1.výjazd

PRVÉ POTULKY bicyklom po okolí Penziónu Kerametal Látky v sezóne 2016

POTULKY bicyklom po blízkom okolí mesta Košice-sútok riek Hornád a Torysa

TERRA INCOGNITA-EXPEDÍCIA za rondelmi (so žiaročmi statickej elektriny) na Východnom Slovensku

OKOLO TATIER 2016 – akcia organizovaná CK Nižná

POTULKY bicyklom po okolí Skalice

POTULKY po Bratislave a okolí

DRUHÉ POTULKY bicyklom po okolí Penziónu Kerametal Látky v sezóne 2016

TRETIE POTULKY bicyklom po okoli Penzionu Kerametal Latky v sezone 2016

POTULKY bicyklom po okoli Prešova

ŠTVRTÉ POTULKY bicyklom po okolí Penziónu Kerametal Látky v sezóne 2016

Potulky bicyklom po okolí mesta Zvolen

Počas sezóny najazdili členovia „CTK Lešťan“ spolu 13.993,5 km. Cykloturistické výjazdy boli zamerané na spoznávanie prírodných zákutí a krás Slovenska, spoznávanie kultúrno-spoločenských centier ako aj historických lokalít na Slovensku. Veľká časť kilometrov bola najazdená aj počas cestovania bicyklom do práce a za svojimi osobnými záujmami (cieľom klubu je, aby jeho členovia využívali na prepravu bicykel). CTK Lešťan realizoval počas sezóny 2016 jednu aktivitu formou expedície za lokalitami, ktoré boli známe a často využívané našimi predkami, Slovanmi (TERRA INCOGNITA-EXPEDÍCIA za rondelmi (so žiaričmi statickej elektriny) na Východnom Slovensku). Regionálnemu stredisku Trebišov bola zo strany klubu podaná pomocná ruka pri organizovaní cyklistickej akcie v tokajskej oblasti na juhu Východného Slovenska (CTK Lešťan a Tour de Tokaj). Člen klubu sa zúčastnil medzinárodnej cyklistickej akcie zameranej na spoznávanie okolia Vysokých Tatier zo slovenskej ako aj z poľskej strany (OKOLO TATIER 2016).

V priebehu sezóny boli organizácii “Košice-región-turizmus” so sídlom v Košiciach ponúknuté cykloturistické aktivity klubu. Ponuka sa stretla s odozvou a je predpoklad že v sezóne 2017 bude vydaná publikácia s cykloturistickými výjazdmi zameranými na návštevu a spoznávanie zaujímavých lokalít v tomto regióne.