PLÁN KURZOV PREŽITIA

Typ aktivityTermín
KURZ PREŽITIA – SURVIVAL
SHORT SURVIVAL 24.-26.05.2024
22.-24.11.2024
20.-22.12.2024
LONG WINTER SURVIVAL_A
LONG WINTER SURVIVAL_B
LONG SUMMER SURVIVAL_A 20.-22.09.2024
LONG SUMMER SURVIVAL_B 27.-29.09.2024
LONG SURVIVAL
PROFESSIONAL MILITARY SURVIVAL 25.-27.10.2024
SPECIAL SURVIVAL
ŠKOLENIE INŠTRUKTOROV PREŽITIA
POBYT V PRÍRODE
Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi
Dobrodružná cesta za spoznávaním okolia
Zeleného Mlyna
1,) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia
2.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia I.
3.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia II.
4.) NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia 
(aj rodinný pobyt)
prechod pohorím Považský Inovec
presun po chodníku Márie Széchy
pobyt v prírode s prvkami prežitia pre BBSK

Do kurzu prežitia, pobytu v prírode s prvkami prežitia a inej aktivity zameranej na prežitie je možné sa prihlásiť v termíne najneskôr 3 týždne pred termínom aktivity. Po tomto termíne už prihlásenie nie je možné. Minimálny počet osôb potrebný k tomu, aby sa kurz prežitia alebo iná aktivita realizoval, sú 3 osoby.

Termín kurzu prežitia, miesto vykonania kurzu prežitia ako aj obsahovú náplň kurzu prežitia alebo pobytu v prírode je možné zmeniť podľa požiadaviek žiadateľa v termíne dva mesiace pred plánovaným termínom. Počet účastníkov je v takomto prípade minimálne 5 osôb.

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ