PLÁN KURZOV PREŽITIA

Do kurzu prežitia, pobytu v prírode s prvkami prežitia a inej aktivity zameranej na prežitie je možné sa prihlásiť v termíne najneskôr 3 týždne pred termínom aktivity. Po tomto termíne už prihlásenie nie je možné. Minimálny počet osôb potrebný k tomu, aby sa kurz prežitia alebo iná aktivita realizoval, sú 3 osoby.

Typ aktivityTermín
KURZ PREŽITIA – SURVIVAL
SHORT SURVIVAL 20.-22.10.2023
24.-26.11.2023
15.-17.12.2023
LONG WINTER SURVIVAL_A
LONG WINTER SURVIVAL_B
LONG SUMMER SURVIVAL_A 08.-10.09.2023
LONG SUMMER SURVIVAL_B 15.-17.09.2023
LONG SURVIVAL
PROFESSIONAL MILITARY SURVIVAL 03.-05.11.2023
SPECIAL SURVIVAL
POBYT V PRÍRODE
Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi
Dobrodružná cesta za spoznávaním okolia
Zeleného Mlyna
1,) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia
2.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia I.
3.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia II.
4.) NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia 
(aj rodinný pobyt)
prechod pohorím Považský Inovec
presun po chodníku Márie Széchy
pobyt v prírode s prvkami prežitia pre BBSK

Termín kurzu prežitia, miesto vykonania kurzu prežitia ako aj obsahovú náplň kurzu prežitia alebo pobytu v prírode je možné zmeniť podľa požiadaviek žiadateľa v termíne dva mesiace pred plánovaným termínom. Počet účastníkov je v takomto prípade minimálne 5 osôb.

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

Share