PLÁN KURZOV PREŽITIA

Typ aktivityTermín
KURZ PREŽITIA – SURVIVAL
SHORT SURVIVAL 12.-14.11.2021
17.-19.12.2021

15.-17.04.2022
05.-07.08.2022
16.-18.09.2022
21.-23.10.2022
18.-20.11.2022
16.-18.12.2022
LONG WINTER SURVIVAL_A 28.-30.01.2022
LONG WINTER SURVIVAL_B 04.-06.02.2022
LONG SUMMER SURVIVAL_A 08.-10.07.2022
LONG SUMMER SURVIVAL_B 22.-24.07.2022
LONG SURVIVAL
PROFESSIONAL MILITARY SURVIVAL 15.-17.10.2021
07.-09.10.2022
SPECIAL SURVIVAL
POBYT V PRÍRODE
Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi
Dobrodružná cesta za spoznávaním okolia
Zeleného Mlyna
1,) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia
2.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia I.
3.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia II.
4.) NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia 
(aj rodinný pobyt)
prechod pohorím Považský Inovec 22.-24.10.2021
presun po chodníku Márie Széchy 27.-29.05.2022

Termín kurzu prežitia, miesto vykonania kurzu prežitia ako aj obsahovú náplň kurzu prežitia alebo pobytu v prírode je možné zmeniť podľa požiadaviek žiadateľa v termíne dva mesiace pred plánovaným termínom. Počet účastníkov je v takomto prípade minimálne 5 osôb.

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

Share