EBOOK – prežitie

K stiahnutiu do PC knihy Pobyt v teréne, Pohyb v teréne a Liečenie bylinkami v teréne

Elektronická kniha POHYB V TERÉNE opisuje prekonávanie cudzieho, neznámeho terénu a orientovaní v ňom tak, aby presun terénom bol čo najrýchlejší a bez problémov. Prekonávanie priestoru je úzko spojené s určovaním svetových strán, s prácou s mapou a buzolou, s určovaním orientačných bodov, s určovaním počasia a s ďalšími činnosťami, k tomu potrebnými. Z tohto dôvodu sú v publikácii kapitoly, venované tejto problematike.

úryvok z publikácie

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

Elektronická kniha LIEČENIE BYLINKAMI V TERÉNE opisuje používanie liečivých rastlín liečení poranení a ochorení v prírode. Čitateľov oboznamuje s liečivými účinkami byliniek a utvrdzuje ich v tom, že aj v dnešnej modernej dobe je liečenie ochorení liečivými bylinkami možné a je aj veľmi účinné.

úryvok z publikácie

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

Elektronická kniha POBYT V TERÉNE opisuje výstavbu prístreškov, zakladanie ohňa, ťažbu a prípravu vody na varenie a získavanie rastlinnej a živočíšnej stravy v mieste pobytu. Je spracovaná tak, aby v jednoduchých krokoch naučila správne a vhodne postaviť primitívny prístrešok, založiť oheň, vyťažiť vodu z prírodných zdrojov na pitné účely a na stravovanie a zabezpečiť stravu, rastlinnú alebo živočíšnu. K tomuto účelu slúžia aj kresby a predovšetkým fotografie, ktoré sú v príručke publikované.

recenzia na ALZA.sk

úryvok z publikácie

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ