Milí návštevníci webovej stránky, 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). Z toho dôvodu som zameral spracovanie dát iba na komunikáciu s Vami prostredníctvom e-mailov. Dáta, ktoré zadávate pri komunikácii na webovej stránke nijako nespracovávam.  Ak by ste chceli uplatniť akékoľvek z práv, ktoré Vám vyplývajú z nového zákona, prosím kontaktujte ma na emailovej adrese misiak56@potulky.eu alebo misiak56@gmail.com.

Ponuka kurzov prežitia v prírode-survival, zamestnaní, pobytov v prírode s prvkami prežitia a zážitkových pobytov v prírode

Ponúkam kurzy prežitia, pobyty v prírode s prvkami prežitia a iné aktivity survival zamerané na získanie schopností a zručností k dlhodobému pobytu a pohybu v prírode. Aktivity vykonávam formou praktických zamestnaní priamo v teréne v trvaní niekoľko hodín až dní.

hlavicka_ykloturistika

Činnosť Cyklo-turistického klubu Lešťan

Ponúkam výjazdy bicyklom do atraktívnych lokalít Slovenska. Aktivity realizujem prostredníctvom Cykloturistického klubu Lešťan formou potuliek bicyklom. Pri ponuke cykloturistických výjazdov občanom Slovenskej republiky spolupracujem s masovokomunikačnými prostriedkami. Cykloturistické potulky Slovenskom sú spojené aj s prepravou vlakom, viď webovú stránku VOVLAKU .

SLOVENSKÉ HRADY (3D)

hlavicka_fytoterapia

Z čoho budu pozostávať kurzy fytoterapie a aktivita Dedko bylinkár

Ponúkam kurzy fytoterapie (bylinkárstva), ktoré realizujem formou praktických zamestnaní v malebnom okolí Vlkolínca, Penziónu Kerametál na Látkach a Chaty Hrešna pri Kavečanoch (Košice). Taktiež ponúkam outdoorové aktivity zamerané na zber liečivých byliniek a manipuláciu s nimi za využívania prvkov prežitia počas niekoľkodňového pobytu v prírode. Prostredie, v ktorom budeme vyhľadávať a  zbierať liečivé bylinky, je zárukou duchovného nabudenia a obohatenia kurzov a aktivít.  

Pes – najvernejší priateľ človeka

Ponúkam informácie a rady zamerané na starostlivosť o psov, výchovu a výcvik psov a využívanie psov v systéme ochrany rodiny a majetku. Poradenskú činnosť v oblasti ochrany rodiny a majetku ponúkam formou kynologického prieskumu s následnou špecifikáciou najefektívnejšieho spôsobu využitia psov.

spravanie sa psov

Prihláška do klubu MOP Utekáč

DRUH AKCIEDÁTUM A ČAS AKCIE
CYKLOTURISTIKA – návšteva obce Klenovec a mesta Hnúšťa (turecký most) – video03.07.2020, čas odchodu 08:00 hod. od železničnej zastávky Utekáč
POBYT V PRÍRODE S PRVKAMI PREŽITIA – zber liečivých byliniek v lokalite nad obcou Lom nad Rimavicou – video07.07.2020, čas odchodu 09:00 hod. od železničnej zastávky Utekáč. Do lokality sa ide bicyklami.

VÝSTROJ A VYBAVENIE NA AKCIU

Výstroj – má byť vhodná pre jazdenie na bicykli a pre pobyt v prírode, odporúča sa plášť do dažďa, podľa potreby aj náhradné prádlo. Je potrebné si vziať so sebou jedenie a pitie na celú dobu jazdy bicyklom alebo na celú dobu pobytu v prírode. Taktiež je dobré mať vhodný batoh na prepravu tohto materiálu. Posúdi vedúci klubu MOP Utekáč.

Bicykel v stave pre jazdu po cestách – musí byť funkčná predná a zadná brzda, osvetlenie alebo odrazka predná biela a zadná červená prípadne reflexná vesta. Povinnou výbavou je prilba. Bicykel má byť v takom technickom stave aby neboli problémy s ním počas jazdy. Posúdi vedúci klubu MOP Utekáč.

Share