Milí návštevníci webovej stránky, 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). Z toho dôvodu som zameral spracovanie dát iba na komunikáciu s Vami prostredníctvom e-mailov. Dáta, ktoré zadávate pri komunikácii na webovej stránke nijako nespracovávam.  Ak by ste chceli uplatniť akékoľvek z práv, ktoré Vám vyplývajú z nového zákona, prosím kontaktujte ma na emailovej adrese misiak56@potulky.eu.

Ponuka kurzov prežitia v prírode-survival, zamestnaní, pobytov v prírode s prvkami prežitia a zážitkových pobytov v prírode

Ponúkam kurzy prežitia, pobyty v prírode s prvkami prežitia a iné aktivity survival zamerané na získanie schopností a zručností k dlhodobému pobytu a pohybu v prírode. Aktivity vykonávam formou praktických zamestnaní priamo v teréne v trvaní niekoľko hodín až dní.

hlavicka_ykloturistika

Činnosť Cyklo-turistického klubu Lešťan

Ponúkam výjazdy bicyklom do atraktívnych lokalít Slovenska. Aktivity realizujem prostredníctvom Cykloturistického klubu Lešťan formou potuliek bicyklom. Pri ponuke cykloturistických výjazdov občanom Slovenskej republiky spolupracujem s masovokomunikačnými prostriedkami. Cykloturistické potulky Slovenskom sú spojené aj s prepravou vlakom, viď webovú stránku VOVLAKU .

SLOVENSKÉ HRADY (3D)

hlavicka_fytoterapia

Z čoho budu pozostávať kurzy fytoterapie a aktivita Dedko bylinkár

Ponúkam kurzy fytoterapie (bylinkárstva), ktoré realizujem formou praktických zamestnaní v malebnom okolí Vlkolínca, Penziónu Kerametál na Látkach a Chaty Hrešna pri Kavečanoch (Košice). Taktiež ponúkam outdoorové aktivity zamerané na zber liečivých byliniek a manipuláciu s nimi za využívania prvkov prežitia počas niekoľkodňového pobytu v prírode. Prostredie, v ktorom budeme vyhľadávať a  zbierať liečivé bylinky, je zárukou duchovného nabudenia a obohatenia kurzov a aktivít.  

Pes – najvernejší priateľ človeka

Ponúkam informácie a rady zamerané na starostlivosť o psov, výchovu a výcvik psov a využívanie psov v systéme ochrany rodiny a majetku. Poradenskú činnosť v oblasti ochrany rodiny a majetku ponúkam formou kynologického prieskumu s následnou špecifikáciou najefektívnejšieho spôsobu využitia psov.

spravanie sa psov

Klub Mladý ochránca prírody Utekáč ( MOP Utekáč ) vykonáva svoje aktivity v oblasti OCHRANA PRÍRODY, CYKLOTURISTIKA a POBYT V PRÍRODE.

PRIHLÁŠKA DO KLUBU

PREHĽAD AKCIÍ

Dátum a časAkcia
21. júl 2019, 15:00 hod.Spoznávanie a zber liečivých byliniek
11. august 2019, 08:00 hod.Návšteva kúpaliska v Hnúšti. Vziať si: jedlo, pitie, plavky, peniaze na vstup. BICYKEL alternatíva AUTOBUS (VLAK)
12. august 2019, 08:00 hod.Návšteva kúpaliska v Klenovci. Vziať si: jedlo, pitie, plavky, peniaze na vstup. BICYKEL
21. august 2019, 10:00 hod.Presun Kokavy nad Rimavicou a späť. PEŠO
22. august 2019, 17:00 hod.Opekanie slaninky a špekáčok Pod smrekom. Vziať si: slaninku (špekáčky), chlieb, horčicu, nôž, kresadlo.

Plánované akcie

ROK 2019
Dátum Čas Akcia
22. júl08:00 hod.Servis bicyklov
22. júl09:00 hod.Cykloturistika 3
23. júl09:00 hod.Cykloturistika 4
27.-28. júl12:00 hod. Pobyt v prírode
6. august08:00 hod.Servis bicyklov
6. august09:00 hod.Cykloturistika 5
7. august 09:00 hod.Cykloturistika 6
15.-17. august16:30 hod.Výroba búdok
18. august08:00 hod.Kontrola búdok
priebežneVýroba krmítok
priebežneKŕmenie vtáčikov
14. júlČistenie Rimavice
priebežneČistenie obce
27.-28. júl 16:00 hod.Čistenie okolia obce
Share