Pobyt v prírode-úryvok z publikácie

Pobyt v teréne (prežitie, sebazáchova, survival) predstavuje komplex schopností a zručností, ktoré nám prostredníctvom miestnych materiálnych a iných zdrojov umožnia prežiť v cudzom, nepriateľskom prostredí bez závažných zdravotných problémov.

Naše schopnosti prežiť sú veľmi úzko napojené na naše vôľové predpoklady a na naše návyky. To znamená, že ak vplyvom zmien vonkajšieho  prostredia a zmien našich návykov nemáme vôľu, chuť v tomto prostredí prežiť, tak sa aj stane, a to aj v prípade, ak má toto prostredie všetky predpoklady pre prežitie.

V cudzom prostredí nenachádzame pre nás známe veci, ľudí a pod. Dokonca tam nie sú ani príbytky, v ktorých by si každý z nás vedel predstaviť bývanie, prežívanie.Je tam ale materiál, ktorý môžeme využívať za účelom výstavby prístreškov, zakladania ohňa, úpravy vody z povrchových zdrojov a prípravy stravy. Práve schopnosti vystavať prístrešok, založiť oheň, upraviť vodu na pitné účely a nájsť a pripraviť si stravu, či už rastlinnú alebo živočíšnu, nám napomôžu úspešne prežiť v hocijakom cudzom prostredí (úryvok z publikácie Pobyt v teréne).

Tento obsah bol zaradený v Prežitie v prírode-survival. Zálohujte si trvalý odkaz.