Pohyb v teréne – úryvok z publikácie

Pohyb  v teréne zahŕňa aktivity, ktoré popri vlastnom prežití (výstavba primitívnych prístreškov, zakladanie ohňa, získavanie vody z miestnych zdrojov na pitie a získavanie stravy podľa publikácie „Pobyt v teréne“), obsahujú súbor činností, cieľom ktorých je dostať sa z neznámeho, nepriateľského, prostredia do prostredia známeho.

Aj táto činnosť je podobne, ako činnosť pri vlastnom prežití, veľmi úzko naviazaná na schopnosti a zručnosti a na psychické predpoklady a vôľový stav. V každom prípade je táto činnosť veľmi úzko naviazaná na schopnosť sa rozhodnúť a toto rozhodnutie počas presunu nemeniť.

Efektívny a správny pohyb v cudzom prostredí sa taktiež opiera o pozorovacie schopnosti, predvídavosť a intuíciu. Predvídavosť a intuícia sú schopnosti, ktoré má  každý človek a ktorých základom sú vedomosti získané štúdiom a predovšetkým vedomosti získané praktickými skúsenosťami, zážitkami a návykmi.

Môžu nastať situácie, kedy presun v cudzom prostredí nie je vhodný (havária lietadla alebo iné nehody pri ktorých je predpoklad, že po určitej dobe začne vyhľadávanie trosiek a osôb). V takom prípade je potrebné sa pevne rozhodnúť, či je vhodné sa presunúť alebo či nebude lepšie zostať na mieste. V každom prípade, ak ovládate prvky vlastného prežitia a ak je v priestore materiál, ktorý na vlastné prežitie potrebujete, nemal by byť problém na mieste zotrvať až do príchodu záchranárskych zložiek (úryvok z publikácie Pohyb v teréne).

Tento obsah bol zaradený v Prežitie v prírode-survival. Zálohujte si trvalý odkaz.