Pre koho je kurz prežitia?

V priebehu života ste sa určite veľakrát dobrovoľne ocitli v lone prírody, pričom ste plným priehrštím vychutnávali jej čaro a krásu. Možno nastala aj situácia, že ste sa v prírode ocitli aj nedobrovoľne, pričom ste skľúčene a s obavami hľadali pomoc a možnosť dostať sa k ľudským obydliam, „do civilizácie“.

Kurzy prežitia, ktoré Vám ponúkam prostredníctvom Edukačného centra Zväz branných športov Zvolen, majú za cieľ Váš dobrovoľný pobyt v prírode oživiť, spríjemniť a vytvoriť podmienky pre nadobudnutie presvedčenia a viery vo vlastné schopnosti. Pod profesionálnym vedením Vám umožníme overiť, alebo lepšie povedané otestovať, si svoju telesnú a duševnú zdatnosť  a odolnosť.

Prípadný nedobrovoľný pobyt v prírode alebo v inom neznámom teréne Vám kurzy prežitia umožnia urobiť prijateľnejším, znesiteľnejším, a majú Vám umožniť prijímať také opatrenia, aby ste tento neznámy terén rýchlo opustili a aby ste sa dostali čo najskôr k ľudským obydliam.

Kurzy prežitia sú zamerané na vybudovanie a osvojenie komplexu schopností a zručností, ktoré Vám prostredníctvom miestnych materiálnych a iných zdrojov umožnia prežiť v cudzom, neznámom, prostredí bez závažných zdravotných problémov. Naučia Vás správne sa na pobyt v prírode pripraviť po materiálnej, fyzickej a psychickej stránke a využiť materiál z miestnych zdrojov za účelom výstavby prístreškov, zakladania ohňa, úpravy vody z povrchových zdrojov a prípravy stravy.

Prostredníctvom kurzu prežitia sa naučíte efektívnemu a správnemu pohybu v cudzom prostredí, spojenému s orientáciou v ňom, s maskovaním, s predvídaním počasia, s určovaním svetových strán a s pohybom v prostredí pomocou máp a orientačných bodov.

V neposlednej rade Vás kurz prežitia oboznámi so zásadami poskytovania prvej pomoci a s používaním vybraných liečivých byliniek pri liečení poranení a ochorení v prírode.

Tento obsah bol zaradený v Prežitie v prírode-survival. Zálohujte si trvalý odkaz.