Potulky bicyklom po Východnom Slovensku

CTK Lešťan pripravil pre milovníkov cykloturistiky potulky bicyklom po čarokrásnych zákutiach Východného Slovenska s možnosťou navštíviť zaujímavé historické objekty. Záujemcovia o potulky majú jedinečnú možnosť priblížiť sa k historickým objektom na bicykli pričom si majú možnosť overiť svoje kondičné, vytrvalostné a orientačné schopnosti. Podrobné informácie o cyklistických potulkách môžete získať telefonicky na čísle 0905429666, prihlásiť sa môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára DOLU v časovom predstihu tri týždne pred termínom cykloturistickej akcie .

Potulky bicyklom za hradmi Zemplínskej stolice-prvý výjazd 27.-28.03.2017

Potulky bicyklom za hradmi Zemplínskej stolice-druhý výjazd 20.04.2017

Potulky bicyklom za hradmi Zemplínskej stolice-tretí výjazd – 29.03.2017, 07.06.2017

Potulky bicyklom za drevenými kostolíkmi Východného Slovenska-prvý výjazd – 10.-11.07.2017, 26.-27.07.2017, 10.-11.08.2017

CYKLOPOTULKY po okolí miest Východného Slovenska – termíny podľa záujmu

POTULKY bicyklom po pohorí Vihorlat 29.05.-01.06.2017

TERRA INCOGNITA – Spoznávanie juhovýchodu Slovenska na bicykli –

15.-16.05.2017, 17.07.2017, 18.07.2017, 25.07.2017 12.08.2017, 19.-20.08.2017, 03.-05.09.2017,  19.-21.09.2017

POTULKY bicyklom po severovýchode Slovenska (1) – 10.-13.09.2017, 21.-24.11.2017

Submit

pre pani Danielu

SPONZORI CTK LEŠŤAN

      

      

      

Share