POBYT v prírode s prvkami prežitia

Pre záujemcov o problematiku prežitia a pre milovníkov prírody ponúkam aktivity:

 • JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia,
 • NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia.

TERMÍN A MIESTO VYKONANIA

rok 2017

Typ Termín Miesto
1,) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia Podľa záujmu klientov Regeneračné centrum Košice, Chata Hrešná Kavečany
2.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia I. 29.1., 16.2., 18.3., 21.4. , 13.5., 8.6., 28.10., 23.11. Horný Bankov, Alpínka, Chata Hrešná, Jahodná
3.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia II. 30.1., 17.2., 19.3., 22.4., 14.5., 9.6., 29.10., 24.11.
4.) NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia (aj rodinný pobyt) 29.-31.1, 14.-16.2., 19.-21.4., 13.-15.5., 7.-9.6., 18.-20.8., 1..-3.9., 21.-23.11., 8.-10.12. Chata Hrešná, Horný Bankov, podľa dohody

Mapy miesta realizácie pobytu, organizačné pokyny a iné informácie budu záujemcom včas zaslané. Informácie o pobytoch v prírode s prvkami prežitia získate na čísle +421905429666, na pobyt sa môžete prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára, umiestneného DOLE v termíne dva týždne pred termínom akcie

OBSAH A FORMA

1.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia bude vykonaný formou prednášok a výkladov s ukážkami v počte 9 hodín (09:00 – 18:00 hod.) s týmto študijným obsahom:

 • pobyt v teréne – výstavba prístreškov – prístrešok pre jednu ležiacu osobu, prístrešok pre viac ležiacich osôb, prístrešok pre jednu a viac sediacich osôb, zahrab, iglu. Získavanie a úprava vody – filtrácia a destilácia. Zakladanie ohňa – dakotské ohnisko, materiál na založenie ohňa, typy ohňa. Príprava stravy – druhy výživy, spôsoby prípravy jedla, získavanie a príprava rastlinnej stravy, kalorické hodnoty potravín, huby vo výžive. Získavanie a príprava živočíšnej stravy, stopy zveri a vtákov, pasce na lov zveri, ošetrenie ulovenej zveri, sladkovodné ryby vo výžive, iné živočíchy vhodné na stravovanie.
 • pohyb v teréne – rozhodovací proces, maskovanie, zásady pohybu v teréne, miesto na odpočinok, vplyv počasia na presun. Orientácia v teréne, určovanie svetovych strán, topografická mapa, orientácie v teréne s mapou a buzolou, určovanie vzdialenosti na mape. Azimut, určenie polohy na mape, orientácia v teréne bez mapy a buzoly. Určovanie vzdialenosti v teréne, orientačné body a spracovanie plánu presunu. Určovanie času v teréne.
 • liečenie bylinkami v teréne – zásady zberu liečivých byliniek, aplikačné formy liečivých byliniek, vybrané druhy liečivých byliniek a ich použitie, ochorenia orgánov a ich liečenie liečivými bylinkami, ďalšie liečivé bylinky.

2.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia I bude vykonaný formou praktického zamestnania v teréne v počte 6 hodín  (09:00 – 15:00 hod.) s týmto študijným obsahom:

 • zimné obdobie:   prístrešky, oheň, voda, strava (živočíšna strava – sušenie mäsa, varenie čaju),
 • letné obdobie:     prístrešky, oheň, voda, strava (rastlinná strava – varenie jedál a čaju).

3.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia II bude vykonaný formou praktického zamestnania v teréne v počte 6 hodín  (09:00 – 15:00 hod.) s týmto študijným obsahom:

 • určovanie svetových strán, vzdialenosti a času v teréne,
 • určovanie azimutu a presun v teréne podľa neho, určovanie polohy na mape, orientácia v teréne bez mapy a buzoly,
 • orientačné body a spracovanie plánu presunu,
 • získavanie vody z prírodných zdrojov sa jej filtrácia,
 • zber liečivých byliniek a príprava.

Jednodňové pobyty na seba navzájom nadväzujú.

4.) NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia bude vykonaný vo vybranej lokalite za účelom jej spoznávania a pri plnom využití prvkov prežitia počas niekoľkých dní pobytu v nej. Je určený pre absolventov jednodňových pobytov alebo kurzov prežitia. Taktiež môže slúžiť ako spojenie jednodňového pobytu I a jednodňového pobytu II.

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

Submit

REKLAMNÍ PARTNERI