Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmenmi

Pobyt v prírode “Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi” (ďalej len pobyt v prírode) je zameraný na:

  • získanie základných informácií o živote našich predkoch (viera, spoločenské zriadenie, hospodárstvo),
  • používanie prvkov prežitia v teréne pri zriaďovaní osád, pri presune v teréne (aj nočné presuny),
  • používanie prvkov boja z blízka pri obrane a ochrane  počas presunov a pri obrane osád,
  • otestovanie schopností odolať tlaku okolia a prijímanie správnych rozhodnutí pri riadení života v osadách,
  • spoznávanie nádherných zákutí v lokalite zriadenia osád.

Pri pobyte v prírode si vybudujeme slovanské kmene v štruktúre, aká bola u našich predkov, a budeme sa presúvať terénom až nájdeme vhodný priestor na vybudovanie osád. Po vybudovaní osád a určení lovných revírov a polí na pestovanie poľnohospodárskych plodín sa rozbehne život v osadách sprevádzaný varením stravy, budovaním opevnení, lovom zveri, obranou osád a prepadávaním susedných osád. Tieto aktivity budú podrobne hodnotené a na konci pobytu v teréne vyhodnotené s určením celkového víťaza.

Počas pobytu v prírode sa naučíme prekonávať prekážky, stavať primitívne príbytky (prístrešky, primitívne zruby), zakladať a udržiavať ohne, ťažiť a upravovať vodu a získavať a variť stravu. Taktiež sa naučíme určovať svetové strany, pochodovať podľa azimutu a orientačných bodov a naučíme sa klásť pasce na zver, loviť ryby a vtáky.

Podrobné informácie získate na čísle telefónu 0905429666 alebo vyplnením formulára TU, prihlásiť sa môžete vyplnením prihlasovacieho formulára DOLE štyri týždne pred termínom. Minimálny počet na tento pobyt v prírode je 21 osôb.

Dátum vykonania: 26.-29.09.2017

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

Submit

REKLAMNÍ PARTNERI

      

Share