Z čoho budu pozostávať kurzy fytoterapie?

Kurzy fytoterapie budú pozostávať z teoretických a praktických častí. V teoretických častiach si niečo povieme o liečivých bylinkách, o spôsoboch ich zberu a úprave pred podávaním pacientom. V praktických častiach budeme vykonávať zber liečivých byliniek, ich ošetrenie, prípravu rôznych aplikačných foriem a  vyskúšame si rôzne aplikačné formy.

Kurzy fytoterapie sú situované do malebného prostredia vybraných lokalít v Slovenskej republike, čo samo o sebe navodí atmosféru reminiscencie do minulosti, kedy zber liečivých byliniek a ich používanie na liečenie ochorení boli jediným spôsobom a možnosťou bojovať voči ochoreniam a brániť sa im. Táto lokalita zároveň dáva predpoklad duchovného obohatenia kurzov fytoterapie.

Share