Základný kurz fytoterapie

ZÁKLADNÝ KURZ FYTOTERAPIE 01/19 (Hrešná Košice)        28.-30.06.2019

ZÁKLADNÝ KURZ FYTOTERAPIE 02/19 (Vlkolínec)                  02.-04.08.2019

ZÁKLADNÝ KURZ FYTOTERAPIE 03/19 (Kerametal Látky)    16.-18.08.2019

Základný kurz fytoterapie realizujem v lokalitách ako je uvedené vyššie. Do základného kurzu fytoterapie je možné sa prihlásiť najneskôr do troch týždňov pred termínom jeho realizácie. Organizačné pokyny a iné informácie potrebné pre úspešnú realizáciu základného kurzu fytoterapie (cestovné poriadky príchodu na kurz a odchodu z kurzu,  materiálne vybavenie na kurz a iné pokyny a informácie) budu záujemcom včas zaslané. Základný kurz fytoterapie bude realizovaný pri minimálnom počte troch klientov. 

Rozvrh zamestnania a učebné osnovy

Rozvrh zamestnania_základný kurz

ODOSLAŤ

Share