CYKLOPUTOVANIE po Slovensku

CTK Lešťan ponúka milovníkom cykloturistiky niekoľkodňové potulky bicyklom po nádhernej slovenskej krajine formou „CYKLOPUTOVANIA po Slovensku„. Pri vypracovaní jednotlivých trás bral CTK Lešťan do úvahy atraktívnosť a historický význam lokalít, nachádzajúcich sa pri trasách. Z tohto dôvodu boli do priestoru trás zaradené zaujímavé a typické prírodné lokality, lokality výskytu zveri, historické objekty a kultúrne pamiatky. Trasy boli vyberané podľa svetových strán, čo sa odrazilo v ich názvoch.

CYKLOPUTOVANIE po  Slovensku z Východu na Západ-severná cesta od mesta Košice po mesto Myjava (textový a mapový sprievodca)

CTK Lešťan ponúka taktiež jednodňové a niekoľkodňové cykloturistické akcie formou „CYKLOTURISTIKY po zaujímavých lokalitách Slovenska“. Zatiaľ ponúka, tieto akcie:

CYKLOTURISTIKA – návšteva Kysúc – 05.-08.11.2017

CYKLOTURISTIKA – návšteva Vlkolínca a okolia – 04.-07.10.2017

CYKLOTURISTIKA – návšteva Manínskej tiesňavy a Suľovských skál – 20.-23.10.2017

CYKLOTURISTIKA – návšteva Kráľovej Hole – 10.-13.09.2017

CYKLOTURISTIKA – spoznávanie okolia trasy Brezno-Čertovica – 03.08.2017, 28.09.2017

CYKLOTURISTIKA – spoznávanie Bratislavy a okolia – 11.-13.04.2017

Záujemcovia o “CYKLOPUTOVANIE” a „CYKLOTURISTIKU“ môžu podrobné informácie získať telefonicky na čísle telefónu 0905429666, prihlásiť sa môžu prostredníctvom prihlasovacieho formulára DOLU v časovom predstihu tri týždne pred termínom cykloturistickej akcie.

Submit

SPONZORI CTK LEŠŤAN

      

      

      

Share