CYKLOPOTULKY po ROUTE 66 SK

mapa route 66 SK

CTK Lešťan pozýva milovníkov cykloturistiky na „CYKLOPOTULKY po ROUTE 66 SK“. Cyklopotulky budú vykonané v termíne 25.-28.08.2017. Ubytovanie vo Zvolene a Telgarte zabezpečí CTK Lešťan pri prihlásení sa na cykloturistickú akciu v termíne do 01.08.2017. Po  tomto termíne si každý účastník akcie zabezpečí ubytovanie sám.

Podrobnejšie pokyny je možné získať prostredníctvom formulára alebo telefonicky na +421905429666. Prihlásiť sa na cyklopotulky je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára nižšie.

25.-26.08.2017

Cesta vlakom do obce Šahy

26.08.2017

Cesta po ROUTE 66 smer ŠAHY-ZVOLEN

Prespatie vo Zvolene

27.08.2017

Cesta mimo ROUTE 66 smer Zvolen-Banská Bystrica.

Cesta po ROUTE 66 smer Banská Bystrica-Telgart

Prespatie v Telgarte

28.08.2017

Cesta po ROUTE 66 smer Telgart-Tatranská Javorina.

Cesta vlakom z obce Kežmarok, Poprad

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ANOTÁCIA

Cesta I. triedy 66 je cesta I. triedy na Slovensku dlhá 247 km. Spája hraničný priechod Šahy so Zvolenom a Banskú Bystricucez Brezno a Vernár s Popradom a hraničným prechodom v Tatranskej Javorine. Po I/66 je medzi Šahmi a Banskou Bystricouvedená európska cesta 77.

História

Cesta už od svojho zriadenia v roku 1946 spájala Šahy, Zvolen, Banskú Bystricu a Brezno a končila v križovatke Pusté Pole. Zvláštnosťou bolo, že končila križovatkou s cestou II. triedy číslo 534, ktorá bola až o 10 rokov neskôr, v roku 1956, preklasifikovaná na cestu I. triedy a zaradená do cestného ťahu I/67. Šlo o jeden z len dvoch prípadov, kedy cesta I. triedy končila na križovatke s cestou II. triedy.

Vo Zvolene viedla cesta po starom moste cez Slatinu a železničnom priecestí medzi osobnou a nákladnou stanicou východne od zámku a ďalej po Námestí SNP a dnešnej ulici Jána Kollára do časti Rákoš, odkiaľ pokračovala smerom na Banskú Bystricu v trase dnešnej cesty III/069002. Nové premostenie železnice západne od zámku bolo vybudované v prvej polovici 50. rokov, západný obchvat popod Pustý hrad v 80. rokoch.

Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou pokračovala cesta v čase jej zriadenia v trase dnešnej cesty I/69. Preložka v trase dnešnej rýchlostnej cesty R1 medzi križovatkami Kováčová a Banská Bystrica-Hušták bola vybudovaná postupne v 70. rokoch a v plnom 4-pruhovom profile bola otvorená v roku 1980. V roku 2009 bol tento úsek vyňatý z cesty I/66 a zaradený do rýchlostnej cesty R1. Odvtedy je cesta v tomto úseku prerušená.

V Banskej Bystrici cesta pôvodne viedla cez dnešné Námestie Hurbana Vajanského, Dolnú ulicu a Námestie SNP (dnes pešia zóna) a ďalej po Hornej ulici a Partizánskej ceste. Do dnešnej trasy po nábrežnej komunikácii a okolo železničnej stanice bola preložená v druhej polovici 60. rokov súbežne s výstavbou Pamätníka SNP, kedy bol tiež preložený tok rieky Hron – ten pôvodne viedol v meandri siahajúcom k ulici Československej armády, pričom viedol práve cez park pri Pamätníku SNP.

Medzi Banskou Bystricou a Breznom viedla pôvodná trasa cez prakticky všetky obce a dlhodobo nemala technické parametre cesty I. triedy. V 60. a 70. rokoch sa postupne vybudovalo viacero preložiek, ktoré tieto obce obchádzajú. Pôvodné úseky sú dnes zaradené ako súčasti ciest III. triedy č. 066042, 066044, 066046, 066057 a 066073. Aktuálne sa pripravujú aj ďalšie preložky a rekonštrukcie, najmä by sa mal postupne budovať obchvat Brezna. Časť súčasnej trasy od konca severného obchvatu Banskej Bystrice po Slovenskú Ľupču by mal byť v budúcnosti využitý pre výstavbu Rýchlostnej cesty R1.

Od 1. augusta 2015 bol k ceste pričlenený úsek cesty I/67 od Pustého Poľa cez Poprad, až po hraničný priechod Tatranská Javorina.

mapa route 66 SK – kópia

Submit

SPONZORI CTK LEŠŤAN

      

      

      

Share