Zážitkový pobyt v prírode

Miesto a termín zážitkového pobytu: zážitkové pobyty v prírode realizujem v termínoch a lokalitách tak, ako realizujem kurzy prežitia SHORT SURVIVAL.

Zážitkový pobyt v prírode je  pobyt v teréne s minimálnym materiálnym vybavením. Je určený pre záujemcov, ktorí majú skúsenosti s pobytom a pohybom v teréne či už absolvovaním kurzov prežitia alebo vlastnou niekoľkodňovou aktivitou v prírode.

Zážitkový pobyt v prírode realizujem v lokalitách podľa druhu kurzu prežitia, ktorý je súbežne s týmto pobytom. Mapy miesta realizácie kurzu, organizačné pokyny a iné informácie potrebné pre úspešnú realizáciu pobytu záujemcom včas zašlem.

Podrobné informácie o zážitkovom pobyte v prírode získate na čísle +421905429666, do pobytu sa môžete prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára najneskôr dva týždne pred začatím kurzu.

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ