úryvok z publikácie “Liečenie bylinkami v teréne”

cover knihy 3

OBSAH: 

  • Predslov
  • Úvod
  • Zásady zberu liečivých byliniek
  • Aplikačné formy liečivých byliniek
  • Vybrané druhy liečivých byliniek a ich použitie
  • Ochorenia orgánov a ich liečenie liečivými bylinkami
  • Ďalšie liečivé bylinky

 

 

Predslov

Osoby pri pobyte v teréne prichádzajú do veľmi úzkeho kontaktu s prírodou. Zisťujú, že v nej rastie veľké množstvo byliniek, ktoré sú rôzne tvarované, s kvetmi rôznych farieb a vôní. Niektorí tieto bylinky poznajú, vedia od príbuzných a známych, na čo a ako sa používajú, avšak nemajú praktické skúsenosti s ich zberom a používaním. Alebo vedia, ktoré bylinky sú liečivé a ktoré jedovaté, avšak nevedia presne, na liečbu akého ochorenia sa tá ktorá bylinka použije.

Publikácia „Liečenie bylinkami v teréne““ je spracovaná tak, aby rozšírila vedomosti čitateľov o liečivých bylinkách a o ich používaní pri liečení poranení a ochorení v prírode. Oboznamuje ich s liečivými účinkami byliniek a odstraňuje zle predsudky o nich. Taktiež odstraňuje zábrany v praktickom používaní liečivých byliniek a utvrdzuje čitateľov v tom, že aj v dnešnej modernej dobe je liečenie ochorení liečivými bylinkami možné a v niektorých prípadoch je aj veľmi účinné.

Liečivé bylinky, ktoré sú v tejto publikácii uvedené, sa v prírode bežne vyskytujú.

Michal  O n d o v č í k