Typ na celtu :)

Pre potrebu kurzu prežitia sa používajú rôzne druhy cielt. Veľmi vhodnou pre tieto účely je prekrývacia plachta o veľkosti minimálne 2×3 m so špagátom v každom oku, čím sa zvýši kvalita jej používania a zároveň sa plachta ochráni voči poškodeniu. Prekrývacia plachta má veľa výhod a iba jedinú nevýhodu, ktorou je jej hlučnosť (mierne šušťanie) pri rozkladaní a skladaní.

Pri manipulácii s celtou je potrebné dbať na to, aby sa neprederavila od konárikov alebo tŕňov a aby sa neprepálila od iskier z ohňa. Pre prekrývaciu plachtu to platí minimálne dvojnásobne.