CYKLOPOTULKY S RÁDIOM KOŠICE

loga Radio KE a Lestan spolu

Cykloturistický klub Lešťan (ďalej CTK Lešťan) v spolupráci s Rádiom Košice ponúka milovníkom cykloturistiky potulky po bližšom a vzdialenejšom okolí miest Východného Slovenska formou cyklopotuliek. Pri snahe pokryť čo možno najväčší a najzaujímavejší priestor okolia mesta Košice, Trebišov, Michalovce a Prešov vypracoval CTK Lešťan celkom dvadsať cyklopotuliek po okolí mesta Košice, dvadsať cyklopotuliek po okolí mesta Trebišov, sedem cyklopotuliek po okolí mesta Michalovce a sedem cyklopotuliek po okolí mesta Prešov. Pri vypracovaní jednotlivých cyklopotuliek bral CTK Lešťan do úvahy atraktívnosť a historický význam lokalít, nachádzajúcich sa v okolí týchto miest. Z tohto dôvodu boli do priestoru cyklopotuliek zaradené zaujímavé a pre okolie miest typické prírodné lokality, lokality výskytu zveri, historické objekty a kultúrne pamiatky. Práve podľa lokalít, pamiatok a objektov majú jednotlivé cyklopotulky svoje názvy. Cykloturistické trasy boli vyberané podľa svetových strán, čo sa taktiež odrazilo v názvoch cyklopotuliek.

Ponuka na spoznávanie okolia mesta Košice, Trebišov, Michalovce a Prešov formou cyklopotuliek je tu a je zaujímavá. Preto neváhajte a začnite spoznávať časť územia Východného Slovenska tak, ako Vám to ponúka CTK Lešťan. Prehľad jednotlivých cyklopotuliek s trasami máte v plnej miere k dispozícii, stačí si len vybrať, sadnúť na bicykel a nastúpiť cestu dobrodružného spoznávania okolia miest. Popritom si nezabudnite položiť otázku. Odkiaľ, z akého miesta, je vlastne pohľad na svet najkrajší?Odpoveď na takúto jednoduchú otázku je taktiež jednoduchá. No predsa  ZO SEDAČKY BICYKLA!!!

klk na stranku

MICHALOVCE

PRESOV