PORADŇA-Využívanie psov na ochranu rodiny a majetku

Využívanie služobných psov v systéme stráženia objektov a priestorov je jedným, ak nie jediným, vhodným prostriedkom na zabezpečenie majetku voči krádežiam alebo poškodeniu zo strany narušiteľov. Pes na strážnom stanovisku je nekompromisným pomocníkom psovoda pri strážení a dokáže „zaujať správne stanovisko a správny postoj“ aj vtedy, ak napríklad aj poveternostné podmienky sú veľmi zlé. Pri silnom daždi, hmle alebo pri veternom počasí, keď prostredníctvom priemyselných kamier nie je vidno priestor stráženia, pes na strážnom stanovisku nielen že zaregistruje narušiteľa, ale ho aj vyšteká a v prípade, že narušiteľ príde na strážne stanovisko psa, tak ho pes aj zadrží.

 Počas svojej dlhoročnej praxe vojenského veterinárneho lekára a jedného času aj hlavného kynológa Ozbrojených síl SR som počul množstvo názorov na služobných psov a na ich využitie v strážení. Boli to názory od chválospevov na psov, strážiacich objekty, až po názory na to, že používať psov na stráženie je zbytočne a veľmi drahé a že ekonomicky ako aj kvalitatívne je na stráženie vhodnejšie použiť technické zabezpečovacie prostriedky. Ak chcem objektívne tieto dva opačné názory posúdiť, musím povedať, že každý názor… Viac informácií získate zakúpením publikácie “OBRANA A OCHRANA objektov služobnými psami”