PORADŇA-Výchova šteniatok a výcvik psov

Správanie sa psov predstavuje ucelený komplex prvkov vrodeného a získaného (naučeného) správania. Ak ho chceme pochopiť je dobré sa oboznámiť so základmi etológie a psychológie zvierat.

Etológia je náuka zaoberajúca sa prejavmi vrodeného (inštinktívneho) správania sa zvierat. Toto správanie umožnilo druhom zvierat vyrovnáť sa v priebehu tisícročí s vplyvmi prostredia.
Základom reakcie zvierat na prostredie je podnet, ktorý motiváciu a (alebo) emóciu vyvoláva ich vrodené správanie.
Podnet je spúšťacím mechanizmom správania sa zvierat.
Súhrn prejavov vrodeného správania živočíšnych druhov sa nazýva etogram. Pri zostavovaní etogramu ktoréhokoľvek živočíšneho druhu sa v jednotlivých funkčných okruhoch vrodeného správania popisujú príslušné dedičné koordinácie a rozoberajú sa podmienky, za ktorých vznikajú. Znalosť etogramu psa je základným predpokladom pre správne chápanie jeho chovania a tým aj jeho výchovy a výcviku.

Psychológia je náuka zaoberajúca sa zákonitosťami učenia zvierat a ich vrcholnými psychickými schopnosťami. Všetko učenie zvierat sa odohráva na základe vrodeného (inštinktívneho) správania zvierat, učením sa vrodené správanie pozmeňuje a obohacuje. Učenie je jedným zo spôsobov, ako sa zviera ako jedinec prispôsobuje podmienkám, ktoré na neho v priebehu jeho života pôsobia.
Vrodené a naučené správanie sa vzájomne dopĺňa ….

V prípade záujmu kontaktujte ma na telefónnom čísle 0905429666 alebo e-mailom na misiak56@gmail.com.

Taktiež môžete získať informácie, ak navštívite wapovu stránku “Správanie sa psov”.