POBYT v prírode s prvkami prežitia

Pre záujemcov o problematiku prežitia a pre milovníkov prírody ponúkam aktivity:

  • JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia,
  • NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia

TERMÍN A MIESTO VYKONANIA

Typ Termín Miesto
1,) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia podľa dohovoru podľa dohovoru
2.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia I. podľa dohovoru podľa dohovoru
3.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia II. podľa dohovoru
4.) NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia (aj rodinný pobyt)
Mapy miesta realizácie pobytu, organizačné pokyny a iné informácie budu záujemcom včas zaslané. Informácie o pobytoch v prírode s prvkami prežitia získate telefonicky na čísle +421905429666. Na pobyt sa môžete prihlásiť telefonicky na čísle +421905429666 alebo zaslaním  e-mailu na schránku misiak 56@gmail.com v termíne dva týždne pred termínom akcie.

 OBSAH A FORMA

1.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia bude vykonaný formou prednášok a výkladov s ukážkami v počte 9 hodín (09:00 – 18:00 hod.) s týmto študijným obsahom:

  • pobyt v teréne – výstavba prístreškov – prístrešok pre jednu ležiacu osobu, prístrešok pre viac ležiacich osôb, prístrešok pre jednu a viac sediacich osôb, zahrab, iglu. Získavanie a úprava vody – filtrácia a destilácia. Zakladanie ohňa – dakotské ohnisko, materiál na založenie ohňa, typy ohňa. Príprava stravy – druhy výživy, spôsoby prípravy jedla, získavanie a príprava rastlinnej stravy, kalorické hodnoty potravín, huby vo výžive. Získavanie a príprava živočíšnej stravy, stopy zveri a vtákov, pasce na lov zveri, ošetrenie ulovenej zveri, sladkovodné ryby vo výžive, iné živočíchy vhodné na stravovanie.
  • pohyb v teréne – rozhodovací proces, maskovanie, zásady pohybu v teréne, miesto na odpočinok, vplyv počasia na presun. Orientácia v teréne, určovanie svetovych strán, topografická mapa, orientácie v teréne s mapou a buzolou, určovanie vzdialenosti na mape. Azimut, určenie polohy na mape, orientácia v teréne bez mapy a buzoly. Určovanie vzdialenosti v teréne, orientačné body a spracovanie plánu presunu. Určovanie času v teréne.
  • liečenie bylinkami v teréne – zásady zberu liečivých byliniek, aplikačné formy liečivých byliniek, vybrané druhy liečivých byliniek a ich použitie, ochorenia orgánov a ich liečenie liečivými bylinkami, ďalšie liečivé bylinky.

2.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia I bude vykonaný formou praktického zamestnania v teréne v počte 6 hodín  (09:00 – 15:00 hod.) s týmto študijným obsahom:

  • zimné obdobie:   prístrešky, oheň, voda, strava (živočíšna strava – sušenie mäsa, varenie čaju),
  • letné obdobie:     prístrešky, oheň, voda, strava (rastlinná strava – varenie jedál a čaju).

3.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia II bude vykonaný formou praktického zamestnania v teréne v počte 6 hodín  (09:00 – 15:00 hod.) s týmto študijným obsahom:

  • určovanie svetových strán, vzdialenosti a času v teréne,
  • určovanie azimutu a presun v teréne podľa neho, určovanie polohy na mape, orientácia v teréne bez mapy a buzoly,
  • orientačné body a spracovanie plánu presunu,
  • získavanie vody z prírodných zdrojov sa jej filtrácia,
  • zber liečivých byliniek a príprava.

Jednodňové pobyty na seba navzájom nadväzujú.

4.) NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia bude vykonaný vo vybranej lokalite za účelom jej spoznávania a pri plnom využití prvkov prežitia počas niekoľkých dní pobytu v nej. Je určený pre absolventov jednodňových pobytov alebo kurzov prežitia. Taktiež môže slúžiť ako spojenie jednodňového pobytu I a jednodňového pobytu II.

AUDIO a VIDEO

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

V prípade záujmu kontaktujte ma telefonicky na čísle +421905429666 alebo e-mailom na misiak56@gmail.com.