POBYT V PRÍRODE

Trasa presunu: Utekáč-Pod smrekom (bivakovanie)-Utekáč

Počas pobytu v prírode sa budú plniť úlohy:

a.) pohybu v teréne – prekonávanie prekážok v teréne, maskovanie v teréne,orientácia podľa mapy a buzoly, určovanie svetových strán vyhotovenie nákresu presunu v teréne a jeho orientácia podľa svetových strán, určovanie svetových strán podľa slnka, mesiaca a hviezd, podľa prírodných ukazovateľov, určovanie vzdialenosti v teréne

b.) pobytu v teréne – budovanie prístreškov, ťažba vody, zakladanie ohňa a príprava stravy

c.) liečenie bylinkami v teréne – druhy liečivých byliniek a ich použitie pri liečení ochorení počas pobytu v teréne, príprava rôznych aplikačných foriem vhodných počas pobytu v teréne

VŠEOBECNÉ POKYNY: 1.) Výstroj – vhodný odev a obuv podľa ročného obdobia, pokrývka hlavy, batoh v ktorom je uložené oblečenie do dažďa, náhradné spodné prádlo (aj ponožky) spací vak, karimatka, celta, ešus alebo iná nádoba na varenie jedla, fľaša na vodu o objeme minimálne 2 l. 2.) Výzbroj – pevný nôž, sekerka (lepšia je mačeta), svietidlo, buzola. 3.) Výbava pre pobyt v prírode – zápalky, sviečky, silón a potraviny, igelitové vrecká na odpadky, kresadlo, pevná šnúra dlhá cca. 5 m (3 ks), ceruzka a papier (zošit). K účasti je potrebný PÍSOMNÝ SÚHLAS RODIČOV.