Mladý ochranca prírody UTEKÁČ

PREHĽAD AKCIÍ

Akcia Dátum a čas
Kontrola búdok apríl-máj 2020
Výroba búdok od apríla 2020
Výroba krmidiel pre vtáčikov priebežne
Kontrola kŕmidiel a doplňovanie slnečniceod 14.12.2019 priebežne každý tretí deň
Čistenie Rimavice apríl-máj 2020
Čistenie obce priebežne
Čistenie okolia obce priebežne
Cykloturistika v termínoch podľa vydaných pokynov
Pobyt v prírode v termínoch podľa vydaných pokynov

Klub Mladý ochránca prírody Utekáč vykonáva svoje aktivity v týchto oblastiach:

1.) Ochrana prírody:

– udržiavanie potoka Rimavica v čistote (od splavu nad obcou Utekáč po drevený mostík za obcou). Minimálne raz ročne, v mesiaci apríl-máj, vykonajú členovia klubu čistenie koryta potoka a jeho brehov. Vyzberaný odpad vytriedia a uložia do odpadových nádob,

– udržiavanie čistoty v obci Utekáč a v okolí poľných a lesných ciest vedúcich do obce Utekáč. Členovia klubu budú sami aktívne zberať a odstraňovať odpad, ktorý nájdu a budú upozorňovať osoby, ktoré pristihnú pri znečisťovaní okolia, na to, aby odpad za sebou nezanechávali.

– starostlivosť o vtákov v obci Utekáč a v blízkom okolí (výroba búdok, polobúdok a krmítok, ich rozmiestnenie, kontrola búdok a starostlivosť o ne, kŕmenie vtákov počas zimy),

2.) Cykloturistika:

– udržiavanie bicyklov vo funkčnom stave a v čistote. Za týmto účelom bude klub organizovať dni prehliadok a servisu bicyklov. Materiál na opravu bicykla si člen klubu kupuje za vlastné finančné prostriedky.

– organizovanie cyklistických výjazdov do blízkeho a vzdialenejšieho okolia obce Utekáč (jazdy bicyklami po asfaltových, poľných a lesných cestách). Člen klubu Mladý ochránca prírody Utekáč, ktorý má vhodný horský alebo trekingový bicykel, sa automatický stáva členom Cykloturistického klubu Lešťan (CTK Lešťan) so všetkými výhodami, ktoré z takéhoto členstva vyplývajú.

3.) Pobyt v prírode s prvkami prežitia:

– organizovanie pobytov v prírode s prvkami prežitia v blízkom a vzdialenejšom okolí obce Utekáč (výstavba prístreškov, zakladanie ohňa, získavanie a úprava vody na varenie, získavanie a úprava potravín z prírody na prípravu stravy, orientácia v teréne a presun terénom, práca s mapou a buzolou a určovanie svetových strán),

– oboznamovanie sa s liečivými bylinkami a s ich využitím k liečeniu ochorení a poranení.

WEBOVÉ STRÁNKY VHODNÉ PRE MOP UTEKÁČ

Vtáky Slovenska

ATLAS vtákov Slovenska

Spev vtákov

Naše vtáky a ich spev

Vtáčie búdky

Vtáčie búdky, ako na to?

Príručka pre staviteľa vtáčich búdok

Kreatívne vtáčie búdky

vtáčiky ktoré navštevujú krmítka počas zimy