LONG WINTER SURVIVAL

Miesto kurzu prežitia: široké okolie obce Utekáč

Organizačné pokyny a iné informácie potrebné k úspešnej realizácii kurzu prežitia budu záujemcom včas zaslané. Kurz prežitia v prírode LONG WINTER SURVIVAL (dlhé zimné prežitie) trvá spolu 6 dni a je rozdelený na dve časti:

  • LONG WINTER SURVIVAL_A pozostáva z teoreticko-praktickej časti, pri ktorej inštruktor prežitia oboznámi klientov teoreticky a potom prakticky s problematikou prežitia a na jej konci už klienti vykonávajú samostatne činnosť,
  • LONG WINTER SURVIVAL_B pozostáva čisto z praktickej časti počas ktorej klienti samostatne plnia úlohy z problematiky prežitia pod dozorom a hodnotením inštruktora prežitia.

Obsahová náplň kurzu prežitia

K rýchlemu zvládnutiu teoretickej časti kurzu prežitia odporúčam si zabezpečiť odbornú literatúru TUZakúpením odbornej literatúry sa zníži poplatok za kurz prežitia.

AUDIO a VIDEO

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ