LONG SURVIVAL

Miesto kurzu prežitia: územie bansko-bystrického samosprávneho kraja

Organizačné pokyny a iné informácie potrebné k úspešnej realizácii kurzu prežitia budu záujemcom včas zaslané. 

Obsahová náplň kurzu prežitia

K rýchlemu zvládnutiu teoretickej časti kurzu prežitia odporúčam si zabezpečiť odbornú literatúru TUZakúpením odbornej literatúry sa zníži poplatok za kurz prežitia.

AUDIO a VIDEO

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ