Nadstavbový kurz fytoterapie

NADSTAVBOVÝ  KURZ FYTOTERAPIE 03/19 (Vlkolínec)    23.-25.08.2019

Nadstavbový kurz fytoterapie realizujem vo Vlkolínci. Do nadstavbového kurzu fytoterapie je možné sa prihlásiť najneskôr do troch týždňov pred termínom jeho realizácie. Organizačné pokyny a iné informácie potrebné pre úspešnú realizáciu základného kurzu fytoterapie (cestovné poriadky príchodu na kurz a odchodu z kurzu,  materiálne vybavenie na kurz a iné pokyny a informácie) budu záujemcom včas zaslané.  Nadstavbový kurz fytoterapie bude realizovaný pri minimálnom počte troch klientov. 

Rozvrh zamestnania a učebné osnovy

Rozvrh zamestnania_nadstavbový kurz

Share