Ceny za aktivitu v Cykloturistickom klube Lešťan

Za najazdené kilometre bicyklom v prospech cykloturistického klubu LEŠŤAN v počte nad 100 km získa každý člen klubu “Pochvalný list”. Člen klubu, ktorý bude mať v prospech klubu najazdený najväčší počet kilometrov, získa pohár(veľkú plaketu) “Najaktívnejší člen cykloturistického klubu LEŠŤAN v roku” a sošku cyklistu (malú plaketu) “Najaktívnejšia žena (muž) cykloturistického klubu LEŠŤAN v roku”. Táto soška (malá plaketa) bude udelená v ženskej a mužskej kategórii (znamená to, že ak bude najaktívnejším členom klubu žena, získa pohár(veľkú plaketu) a sošku (malú plaketu). Najlepší muž sezóny v takomto prípade získa sošku (malú plaketu). Člen klubu, ktorý bude mať zo všetkých členov klubu prejazdenú najdlhšiu cyklotrasu za deň, získa taktiež cenu. Táto cena bude udelená v ženskej a mužskej kategórii. Členovia klubu, ktorí budú mať v sezóne najazdené viac ako 1.000 km, získajú vecné dary.

Ceny a vecné dary pre najaktívnejších členov klubu budú zakúpené v závislosti od množstva finančných prostriedkov, ktoré sa vyberú medzi členmi klubu, a množstva finančných prostriedkov získaných od sponzorov klubu.

ROK 2008 Jozef WEISS

ROK 2009 Jozef WEISS, Michaela RANIAKOVÁ

ROK 2010 Martin JANČOK, Ivana KYSEĽOVÁ

ROK 2011 Martin JANČOK, Ivana KYSEĽOVÁ

ROK 2012 Martin JANČOK, Slávka DEBNÁROVÁ

ROK 2013 Martin JANČOK, Zlatka ŽUFFOVÁ

fotka

ROK 2014 Oldřich ZDRÁHAL, Ivana KYSEĽOVÁ

20141023_203709

ROK 2015 Oldřich ZDRÁHAL

pohar

ROK 2016 Oldřich ZDRÁHAL

foto-pohara

Share