Ako vznikol Cykloturistický klub Lešťan

logo LESTAN_najnovsie

Dňa 18. februára 2008 skupina nadšencov cykloturistiky a zároveň pracovníkov Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť založila “Cykloturistický klub LEŠŤAN” (ďalej len klub).

Dôvodom založenia klubu bola myšlienka aktívne využívať voľný čas po ukončení pracovnej doby a počas dní pracovného pokoja, voľna a sviatkov. Tomuto zámeru bol v prvopočiatku činnosti klubu podriadený aj plán cykloturistických výjazdov, ktorý bol orientovaný na návštevy a spoznávanie prírodných krás, hradov, zámkov a iných historických objektov, ktoré sa nachádzajú v okolí Vojenského obvodu Lešť a vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Neskôr bola aktivita členov klubu rozšírená na návštevy a spoznávanie iných  zaujímavých miest na Slovensku a v zahraničí.

Klub spočiatku organizoval cykloturistické výjazdy pre svojich členov, pre príslušníkov Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť a pre príslušníkov ministerstva obrany, profesionálnych vojakov a civilných zamestnancov, ktorí navštívili ústav za účelom absolvovania preventívnych rehabilitácií, rekondičných a iných pobytov. Neskôr začal ponúkať svoje aktivity aj pre ľudí mimo rezortu obrany, ktorí mali záujem spolu s členmi klubu navštevovať a spoznávať prírodu a dejiny Slovenska. V tomto zámere klub pokračuje aj naďalej.

Pôvodný zámer členstva v klube bol taký, že sa klub vytvorí iba pre zamestnancov ústavu. Nakoľko zo strany zamestnancov ústavu nebol prejavený dostatočný záujem o takúto formu pohybovej aktivity, zakladatelia klubu umožnili a naďalej umožňujú vstupovať do klubu osobám, ktoré nie sú zamestnané na ústave, avšak ktoré aktívne jazdia bicyklom. Práve aktívne jazdenie bicyklami je podmienkou pre vstup do klubu. Členmi klubu sú osoby vo vekovej hranici od 25 rokov do 68-70 rokov, muži a ženy.

Jednou z posledných aktivít klubu sú Cyklopotulky s Rádiom Košice. Cyklopotulky sú zamerané na spoznávanie zaujímavých a typických prírodných lokalít, lokalít výskytu zveri, historických objektov a kultúrnych pamiatok, ktoré sa vyskytujú v okolí mesta Košice, Trebišov, Michalovce a Prešov. A to všetko v zmysle hesla „Virtuálna realita je nanič, dôležitá je realita skutočná, pri ktorej sa hýbeš krajinou, spoznávaš jej krásu a dýchaš čerstvý vzduch“ .

Share