Život vlkov v skratke

Vlci žijú, ľudovo povedané, dvojaký život. Od skorej jari až do neskorej jesene žijú vo vlčích rodinách, v ktorých spolu lovia hraboše a iné hlodavce, drobné zvieratá a väčšiu zver. V tomto období sa rodia mláďatá, ktoré rodičia ako aj starší súrodenci vychovávajú. Vo vlčej rodine sa tvoria a upevňujú rodinné vzťahy a vzťahy nadradenosti a podradenosti, dochádza k socializácii. Z vlčích rodín sa vytesňujú (doslova vyháňajú) dospelí samčí a samičí jedinci a nútia sa k tomu, aby si vytvorili vlastnú vlčiu rodinu a svoj vlastný lovecký revír.

Nástupom zimného obdobia sa rapídne znižuje pestrosť koristi (hlodavce, ktoré sú hlavným a ľahko dostupným zdrojom potravy vlkov, sú zahrabané hlboko v zemi) čím sú vlci odkázaní na lov vysokej zveri, diviakov a iných zvierat. Lovom takejto koristi sa však zvyšuje aj jeho náročnosť a preto je potrebný väčší počet vlkov k tomu, aby bola takáto zver ulovená. Z tohto dôvodu sa vlci zhlukujú do vlčích svoriek. Vlčie svorky tvoria vlčie rodiny zo susedstiev, týmto sa aj lovné revíry vlčích rodín spájajú do jedného loveckého revíru vlčej svorky.

Ak je v krajine malý počet vlkov, jedna vlčia rodina tvorí jednu vlčiu svorku. Ak je vlkov veľký počet, niekoľko vlčích rodín, tieto tvoria jednu alebo viac vlčích svoriek. Počet vlkov v rodine, počet vlčích rodín a počet vlčích svoriek je podmienený bohatosťou lovných revírov na zver.

Na začiatku vytvorenia vlčej svorky z viacerých vlčích rodín sa upevňujú sociálne vzťahy vo vlčej svorke, potvrdí alebo zmení sa dominantný alfa vlčí samec, vodca celej svorky vlkov (samce, samice a mláďatá) a s ním aj dominantná alfa samica, ktorá “šéfuje” beta samiciam, ostatným samiciam vo svorke a mláďatám. Podľa množstva koristi v loveckom revíre reguluje dominantná alfa samica vo svorke ruju ostatných vlčíc. To znamená že ak je koristi málo, dominantná alfa samica potiera ruju ostatných samíc a sama sa pári s dominantným alfa samcom. Ak je v loveckom revíre dostatok koristi, nechá dominantná alfa samica, aby aj ostatné samice sa dostali do ruje a aby sa párili so svojimi vlčími partnermi.

Socializácia vzťahov vo vlčej svorke prebieha počas celého obdobia trvania svorky. Každé zaváhanie dominantného alfa samca je signálom pre beta samcov k tomu, aby sa dostali na jeho pozíciu. Vo vlčej svorke prebieha každodenný boj o zaujatie popredných pozícií (podobnosť so socializáciou v ľudskej spoločnosti je čisto náhodná :), pre pozorných pozorovateľov je však viditeľná snaha psa v ľudskej rodine o zvyšovanie svojho postavenia v nej). V priebehu socializácie vzťahov vo svorke dochádza k hierarchizácii vlčích samcov ako aj samíc. Okrem alfa samca a s ním alfa samice sa do pozície beta samcov ako aj beta samíc dostáva niekoľko jedincov. Samce a samice choré, fyzicky slabé alebo staré sú v hierarchii na poslednom, omega, stupni. Sú to jedince, ktoré sa ku koristi dostanú ako posledné, ak im však z koristi niečo zostane, predierajú sa ako prvé cez rôzne prekážky a tým šetria energiu ostatným jedincom. Tieto jedince sú často napádané od iných jedincov a sú aj často vyháňané zo svorky a stávajú sa z nich samotári.

Existuje veľké množstvo knižných publikácií, odborných článkov, referátov a iných informačných materiálov, ktoré pojednávajú o vlkoch a ich spôsobe života vo vlčej rodine a vlčej svorke. Jednou z takýchto publikácii je aj kniha Nehaňte vlka od spisovateľa, prírodovedca, Farleyho Mowata. Kniha je úchvatným sprievodcom po krásnej krajine Severnej Ameriky husto popretkávaná odbornými postrehmi spisovateľa zo života vlčej rodiny a svorky. Farley Mowat v nej poukazuje na vysoký stupeň socializácie vzťahov za účelom zachovania vlčej rodiny a vlčej svorky. Kniha zároveň jednoznačne odstraňuje dlhoročné tvrdenia farmárov s ovcami o tom, že vlčie svorky decimujú ich stáda a poukazuje na to, že vlci sú koordinátorom, udržiavateľom živočíšnej rovnováhy v krajine. Skutočne odporúčam si túto knihu zadovážiť a prečítať.

Presun vlčej svorky krajinou

Na obrázku nižšie je vidno hierarchické rozčlenenie vlčej svorky pri presune terénom. Vpredu sú omega jedince, ktoré prešľapujú celej svorke cestu snehom a v prípade napadnutia svorky sú prví na rane. Za nimi je prvá časť dospelých vlčích samcov, ktorá chráni samice a mladé jedince svorky, nachádzajúce sa za nimi. Za samicami a mladými jedincami je druhá časť dospelých vlčích samcov s ochrannou funkciou. Za nimi je alfa samec, vodca svorky, ktorý koriguje presun celej svorky. 

vlcia svorkafoto z internetu