ZAZIMOVANIE BICYKLA

Zazimovanie bicykla alebo presnejšie povedané odloženie bicykla na obdobie medzi cyklistickými sezónami predstavuje komplex činností, ktoré sú zamerané na:

 1. Očistenie bicykla od nečistôt rôzneho charakteru,
 2. Oprava chybných súčiastok na bicykli,
 3. Výmena opotrebovaných súčiastok na bicykli,
 4. Naolejovanie a namazanie súčastí bicykla a s tým spojené zakonzervovanie bicykla.

Samotné zazimovanie bicykla sa vykonáva tak, že sa bicykel buď rozoberie (zvlášť kolesá, reťaz, rám) alebo sa bicykel ukladá v celku. V každom prípade sa na bicykli spúšťajú duše a takto sa zavesí na nejaký stojan, rám a podobne.

Pri zazimovaní bicykla sa zameriavame na časti bicykla ako je rám, volant, sedlovka ale predovšetkým na tie časti bicykla, ktoré sú najviac namáhané a najviac vystavené mechanickému znečisteniu, ktoré znižuje životnosť súčiastok bicykla. Z praxe vieme, že najviac namáhanými a mechanickému  opotrebovaniu podliehajúcimi časťami bicykla sú súčasti bicykla v tomto poradí:

 • reťaz,
 • brzdový systém (brzdové doštičky, lanká a bovdény, brzdové páčky),
 • plášte a duše,
 • výplety kolies,
 • rafiky kolies,
 • ložiská náboja predného a zadného kolesa ako aj stredového zloženia,
 • pedále a ložiská pedálov,
 • ložiská volantu,
 • prevodový systém bicykla (prehadzovačka a prešmykovač) ,
 • osvetlenie bicykla.

Z tohto dôvodu pri zazimovaní bicykla kladieme dôraz na to, aby:

 • reťaz bicykla bola čistá, umytá vo vhodnom čistiacom prostriedku na reťaze, po očistení aby bola naolejovaná vhodným prípravkom, čiže zakonzervovaná. V prípade že je reťaz bicykla vyťahaná (na sledovanie vyťahania reťaze sú k dispozícii vhodné mierky) je potrebné túto vymeniť. Nepísaným pravidlom pre použitie reťaze je počet 1.200 – 1.500 kilometrov najazdených na jednej reťazi (tento počet je závislý od starostlivosti o reťaz počas jej používania, od techniky jazdenia – či je jazdec viac silový alebo technicky založený a od terénu, v akom jazdí bicyklom.  Reťaz sa odporúča z bicykla sňať,
 • brzdové doštičky mali na svojom povrchu ešte dostatočne hrubú brzdiacu vrstvu. Samotný brzdiaci efekt je možne nastaviť nastavením brzdových páčok a brzdových laniek tak, aby sa pri brzdení brzdové páčky nedotýkali riaditok na volante. Ak na brzdových doštičkách presvitá kovový podklad smerom k brzdovému kotúču alebo k rafiku, brzdové doštičky je potrebné okamžite vymeniť. Pri zazimovaní bicykla sa odporúča nakvapkať niekoľko kvapiek vhodného oleja do bovdenov brzdového systému, čím sa zakonzervuje brzdový systém bicykla,
 • plášte kolies bicykla mali dostatočne silný a profilovaný dezén podľa typu plášťa. Plášte prederavené alebo inak poškodené je potrebné nahradiť novými plášťami. Duše v prípade, že sú niekoľkokrát prelepované záplatami na defekty, je potrebne vymeniť za nové,
 • špice vo výpletoch kolies neboli veľmi napnuté ani veľmi voľné, aby kolesá nemali osmičku. Taktiež je vhodné skontrolovať niple na špiciach aby tieto neboli poškodené pri ich nastavovaní počas sezóny,
 • ráfiky kolies bicykla neboli mechanicky poškodené, v prípade poškodenia ich opraviť alebo ešte lepšie vymeniť,
 • ložiská náboja predného a zadného kolesa bicykla ako aj stredového zloženia neboli voľné (voľnosť sa zistí tak, že zo strany sa chytí jednou rukou koleso bicykla alebo páka pedálu, druhou rukou sa chytí pevne predná vidlica alebo rám bicykla a trhavo sa hýbe kolesom alebo pákou pedálu smerom od seba a k sebe. Ak sú ložiska voľne je to cítiť pri pohybe kolesom alebo pákou pedálu). V ložiskách nesmie praskať, praskanie je prejavom poškodenia kónusov ložísk, poškodením guľôčok v ložiskách alebo prítomnosti špiny v ložiskách. Taktiež sa zisťuje tuhosť, dotiahnutie, ložísk nábojov. Koleso sa mierne roztočí a za normálnych okolností sa ma pozvoľna prestať otáčať. Ak sú ložiská veľmi dotiahnuté, otáčanie sa ukončí veľmi rýchlo. V každom prípade sa pri zazimovaní bicykla odporúča rozobrať ložiská nábojov kolies a stredového zloženia, prečistiť ich, namazať vhodným mazivom a opäť ich zložiť, prípadne vymeniť za nové,
 • pedále neboli poškodené a ložiská pedálov  neboli voľné. Pri prezeraní ako aj ošetrovaní ložísk pedálov postupujeme podobne ako pri ložiskách nábojov kolies a stredového zloženia,
 • ložiská volantu neboli voľne alebo poškodené (podobne ako pri ložiskách nábojov kolies a stredového zloženia). Voľnosť ložísk sa zisťuje tak, že sa zabrzdí predné koleso a hýbe sa bicyklom trhane dopredu a dozadu. Ak je cítiť pri takomto pohybe vôľu, je potrebné ložiská dotiahnuť, podľa typu bicykla, alebo vymeniť,
 • prevodový systém (prehadzovačka a prešmykovač) nebol poškodený a aby bol správne funkčný. V prípade, že je prevodový systém poškodený a zle funkčný, je potrebné ho opraviť alebo ešte lepšie vymeniť za nový,
 • osvetlenie bicykla fungovalo. Ak  nefunguje, je potrebne ho vymeniť. Batérie sa pri zazimovaní vyberajú.

Zásady zazimovania bicykla, ktoré sú uvedené vyššie, platia aj počas cyklistickej sezóny, kedy bicykel používame na prepravu. Pri zazimovaní však kladieme okrem hore uvedených opatrení veľký dôraz na očistenie bicykla všeobecné a na jeho naolejovanie a zakonzervovanie.