VLKOLÍNEC – agroturistika a spoznávanie okolia obce

Obec Vlkolínec bola Slovenskou vládou v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Cieľom bolo trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality a zanechať tento architektonický a prírodný skvost pre nasledujúce generácie. Ako neporušený sídelný celok, ktorý z hľadiska rovnorodosti nemá porovnateľný súbor domov v rámci stredoeurópskeho územia, bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva. Výbor svetového dedičstva UNESCO schválil zápis Vlkolínca 11. decembra 1993 v Kolumbijskom meste Cartagene, čím potvrdil výnimočnosť a univerzálnu hodnotu tejto obce ako kultúrnu a prírodnú lokalitu, ktorá vyžaduje ochranu v prospech celého ľudstva.

Vlkolínec dnes je obývanou obcou, ktorá dýcha tradíciami pôvodnej ľudovej kultúry. Všetko je tejto myšlienke podriadené. Domy sú opravované a upravované tak, aby zapadli do koloritu obce a do prírodného prostredia, v ktorom sa nachádzajú. V obci sú organizované rôzne kultúrno-spoločenské a remeselné podujatia ktoré, aj prostredníctvom prevádzkovaného múzea, oboznamujú jej návštevníkov so životom a tradíciami obyvateľov obce. Rozširujú sa tu aj možnosti ubytovania priamo v pôvodných domoch.

Možno aj požiadavkami zo strany UNESCO však obci chýba duch tak typický pre každú obec alebo usadlosť. Tým duchom je prítomnosť hospodárskych  zvierat a činností spojených s ich chovom. Starostlivosť o zvieratá prezentovaná ich čistením, kŕmením a napájaním, zabezpečovanie reprodukcie zvierat, oprava ohrád a maštalí, čistenie maštalí a dvorov od hnoja, ukladanie hnoja a jeho rozvážanie po poliach a pastvinách je tak typické pre každú “živú” obec. Podobne ako aj pasenie zvierat na pastvinách, kosenie trávy, prehadzovanie, hrabanie a ukladanie sena do senníkov. A to všetko spojené s vôňou, niekto by povedal smradom, hnoja a zvieracieho tela, s bľačaním, mečaním, kikiríkaním, kotkodákaním, štekotom, bučaním a mňaukaním.

Obyvatelia Vlkolínca sa rozhodli obnoviť ducha obce. Vybudovali farmu na ktorej všetko toto je a ponúkajú to záujemcom o prácu spojenú s chovom zvierat. Vo svojej ponuke však idú ďalej. Okrem práce so zvieratami a romantického trávenia večerných a nočných chvíľ v senníku na sene ponúkajú aj zber liečivých byliniek a aktivity spojené s prežitím v prírode. Taktiež ponúkajú vychádzky do okolia obce po turistických chodníkoch spájajúcich nádherné zákutia a výhľady do okolia.

TERMÍN: 10.-16.05.2021

PROGRAM

Bližšie informácie o aktivite “Vlkolínec-agroturistika a spoznávanie okolia” získate na čísle telefónu +421 915 437 266 alebo zaslaním správy na martinbradiak6@gmail.com. Na týchto kontaktoch sa môžete taktiež na aktivitu prihlásiť v termíne do 10.04.2021.

Share