úryvok z publikácie “Prvá pomoc služobným psom”

cover knihy prva pomoc psom

OBSAH:

 •  Predslov
 • Úvod
 • Ako sa prejavuje zdravý a chorý pes
 • Orientačná schéma vyhodnocovania chorobných príznakov
 • Stručný prehľad neinfekčných chorôb
 • 4.1. Choroby tráviaceho aparátu
 • 4.2. Choroby močovo-pohlavného aparátu
 • 4.3. Choroby krvného obehu
 • 4.4. Choroby dýchacieho aparátu
 • 4.5. Choroby nervového systému
 • 4.6. Choroby pohybového aparátu
 • 4.7. Choroby oka
 • 4.8. Choroby ucha
 • 4.9. Choroby kože a srsti
 • Infekčné choroby
 • Najčastejšie parazitárne choroby
 • Prvá pomoc v urgentných situáciách

Predslov

 Prvá pomoc, poskytnutá včas a na dobrej odbornej úrovni, môže vo zvýšenej miere urýchliť uzdravenie služobných psov a ich návrat do služby. V mnohých prípadoch môže taktiež zachrániť psovi život.

Včasná a odborne poskytnutá prvá pomoc často zabráni rozvoju komplikovaného ochorenia, ktoré by si inak vyžadovalo špecializovanú odbornú a väčšinou dlhodobú a opakovanú pomoc špecializovaného veterinárneho pracoviska.

Publikácia „Prvá pomoc služobným psom“, ktorú držíte v ruke, bola spracovaná tak, aby poskytla najzákladnejšie vedomosti využiteľné pri rozhodovaní v naliehavých prípadoch. Sú v nej uvedené akútne ochorenia psov ako aj ochorenia chronického charakteru. Práve pri chronických ochoreniach je potrebné psom poskytnúť rôzne jednoduché liečebné zákroky alebo postupy, ktoré zlepšia liečebný proces alebo uľavia psom pri ich ochorení.

V publikácii sú uvedené aj základné informácie o využívaní liečivých byliniek pri liečení niektorých ochorení služobných psov. Cieľom týchto informácií je upriamiť pozornosť širokej kynologickej verejnosti na skutočne vynikajúce účinky liečivých byliniek pri liečení ochorení psov a nielen ich.

V názve publikácie ako aj v jej texte sú uvádzané pojmy „služobný pes“ alebo „služobné psy“. Zo zamerania publikácie však jednoznačne vyplýva, že informácie v nej sú určené nielen pre služobných psov plemena napr. nemecký ovčiak ale že informácie sú určené aj pre psov iných plemien, ako napr. čivava, ratlík, pudel ale aj nemecká doga alebo írsky vlkodav.

MVDr. Michal O n d o v č í k