úryvok z publikácie “Pohyb v teréne”

cover knihy 3

OBSAH:

 • Predslov
 • Pohyb v teréne – úvod
 • Rozhodovací proces
 • Maskovanie
 • Zásady pohybu v teréne
 • Miesto na odpočinok
 • Vplyv počasia na presun
 • Orientácia v teréne
 • Určovanie svetových strán
 • Topografická mapa
 • Orientácie v teréne s mapou a buzolou
 • Určovanie vzdialenosti na mape
 • Azimut
 • Určenie polohy na mape
 • Orientácia v teréne bez mapy a buzoly
 • Určovanie vzdialenosti v teréne
 • Orientačné body a spracovanie plánu presunu
 • Určovanie času v teréne

Predslov

Pobyt v cudzom prostredí pôsobí na každého, kto sa v ňom nedobrovoľne ocitne, skľučujúco, pričom prevládajú pocity strachu a obavy z toho, čo bude robiť a ako sa z tohto prostredia dostane. Tieto pocity sú pomerne intenzívne vtedy, keď sa v tomto prostredí ocitne sám, keď je v nejakom kolektíve, pocity sú už pomerne miernejšie, avšak aj napriek tomu pretrvávajú.

Obavy v takýchto prípadoch nie sú na mieste, Dosť často si totiž neuvedomujeme, že z takéhoto prostredia sa môžeme pomerne jednoducho dostať, a to bez veľkých stresov. Pritom si ešte môžeme plnými dúškami vychutnať neopakovateľné čaro, ktoré nám cudzie prostredie ponúka, a môžeme si otestovať svoje schopnosti a zručnosti v orientácii a v prekonávaní terénu. Taktiež sa môžeme naučiť niečo nové. Veď ako raz niekto múdry povedal, „Každá prekážka, ktorá sa v živote človeka vyskytne, je nielen testom jeho schopností ju prekonať, ale je taktiež hybnou silou človeka v napredovaní v živote“.

Publikácia „Pohyb v teréne“, ktorú práve teraz začínate čítať, Vám v získaní informácií o prekonávaní cudzieho, neznámeho terénu, pomôže. Je spracovaná tak, aby jednoducho a v skrátenej forme poskytla informácie, ktoré umožnia v teréne sa orientovať. Taktiež pomôže prijať také opatrenia, aby presun terénom bol čo najrýchlejší a bez problémov.

Presun terénom priamo úmerne ovplyvňuje aj počasie. Z tohto dôvodu je v publikácii uvedená kapitola, venovaná práve určovaniu počasia v teréne.

Michal  O n d o v č í k