úryvok z publikácie “Pobyt v teréne”

cover knihy 3

OBSAH:

 • Predslov
 • Pobyt v teréne – úvod
 • Výstavba prístreškov
 • Jednoduchý prístrešok pre jednu a viac osôb
 • -prístrešok pre jednu ležiacu osobu
 • -prístrešok pre viac ležiacich osôb
 • -prístrešok pre jednu a viac sediacich osôb
 • -zahrab
 • -iglu
 • Získavanie a úprava vody
 • -filtrácia
 • -destilácia
 • Zakladanie ohňa
 • -dakotské ohnisko
 • -materiál na založenie ohňa
 • -typy ohňa
 • Príprava stravy
 • -druhy výživy
 • -spôsoby prípravy jedla
 • -získavanie a príprava rastlinnej stravy
 • -kalorické hodnoty potravín
 • -huby vo výžive
 • -získavanie a príprava živočíšnej stravy
 • -stopy zveri a vtákov
 • -pasce na lov zveri
 • -ošetrenie ulovenej zveri
 • -vtáky a hydina vo výžive
 • -ošetrenie ulovených vtákov
 • -sladkovodné ryby vo výžive
 • -iné živočíchy vhodné na stravovanie
 • -jJednoduché spôsoby skladovania potravín

Predslov

Pobyt v teréne zahŕňa komplex činností, cieľom ktorých je dosiahnutie znesiteľného a zdravie neohrozujúceho stavu osôb, ktoré sa v takejto situácii vyskytnú.

Pri nedobrovoľnom pobyte v teréne pôsobí na osoby stres z neznámeho okolia a obavy z toho, ako budú v tomto prostredí prežívať. Neuvedomujú si totiž, že prostredie, v ktorom sa nachádzajú, im dáva veľa možnosti na to, aby sa v tomto prostredí „udomácnili“ a aby využívali to, čo sa v ňom nachádza, vo svoj prospech.

Publikácia „Pobyt v teréne“ obsahuje dostatočné množstvo informácií potrebných k zaujatiu správneho postoja v prípade pobytu v neznámom prostredí. Informácie v nej poskytujú v  skrátenom návode sled činností a úkonov potrebných k prežitiu v cudzom teréne.

Michal  O n d o v č í k