úryvok z publikácie “Ochrana a obrana objektov služobnými psami”

obal knihy

OBSAH: 

 • Predslov
 • Úvod
 • Strážna služba so služobnými psami
 • Kategórie služobných psov
 • Obmedzenia a opatrenia pri použití služobných psov
 • Zvýšenie efektívnosti stráženia so služobnými psami
 • Návrh variantov stráženia pre objekty typu A, B a C
 • Kynologický areál
 • Psinec
 • Trenažér
 • Kynologický prieskum
 • Taktika použitia služobných psov
 • Použitie služobných psov v strážnej službe
 • Použitie služobných psov v ochrannej službe
 • Povinnosti príslušníkov strážnej jednotky so služobnými psami
 • Dokumentácia v strážnej službe so služobnými psami
 • Materiál potrebný na zavedenie vojenskej kynológie
 • Materiál potrebný na zabezpečenie služobných psov a na zabezpečenie ich výcviku
 • Materiál potrebný na zabezpečenie výstavby kynologického areálu
 • Materiál potrebný na zabezpečenie výstavby strážnych stanovísk

Predslov

Využívanie služobných psov v systéme stráženia objektov a priestorov je jedným, ak nie jediným, vhodným prostriedkom na zabezpečenie majetku voči krádežiam alebo poškodeniu zo strany narušiteľov. Pes na strážnom stanovisku je nekompromisným pomocníkom psovoda pri strážení a dokáže „zaujať správne stanovisko a správny postoj“ aj vtedy, ak napríklad aj poveternostné podmienky sú veľmi zlé. Pri silnom daždi, hmle alebo pri veternom počasí, keď prostredníctvom priemyselných kamier nie je vidno priestor stráženia, pes na strážnom stanovisku nielen že zaregistruje narušiteľa, ale ho aj vyšteká a v prípade, že narušiteľ príde na strážne stanovisko psa, tak ho pes aj zadrží.

Počas svojej dlhoročnej praxe vojenského veterinárneho lekára a jedného času aj hlavného kynológa Ozbrojených síl SR som počul množstvo názorov na služobných psov a na ich využitie v strážení. Boli to názory od chválospevov na psov, strážiacich objekty, až po názory na to, že používať psov na stráženie je zbytočne a veľmi drahé a že ekonomicky ako aj kvalitatívne je na stráženie vhodnejšie použiť technické zabezpečovacie prostriedky. Ak chcem objektívne tieto dva opačné názory posúdiť, musím povedať, že každý názor je svojím spôsobom pravdivý a všetko závidí od uhla pohľadu. Ak by som mal hovoriť o psoch v strážení malých a ťažko prístupných objektov, služobný pes je najlepším pomocníkom na stráženie. Pokiaľ totiž príde na stanovisko hliadka, ktorú o narušení stanoviska informovali technické zabezpečovacie prostriedky, ak samozrejme z dôvodu počasia zaregistrovali pohyb narušiteľa, pes už rieši situáciu, a to nekompromisne. Pri strážení veľkých objektov, napr. jadrové elektrárne a iné podniky a koncerny, je použitie technických prostriedkov na mieste. Avšak aj napriek tomu je veľmi vhodné do strážnej hliadky zaradiť služobných psov, ktoré budú predlženou rukou členov hliadky a budú očami, ušami a nosmi členov hliadky. A opäť nemusím pripomínať nekompromisnosť zásahu voči narušiteľom.

O vzťahu využívania technických prostriedkov a služobných psov v systéme stráženia napovedá skutočnosť spred niekoľkých rokov, kedy bola veľká výstava technických zabezpečovacích prostriedkov. A môžete trikrát hádať, kto túto výstavu strážil.

Takže toľko skutočne krátky exkurz do problematiky služobné psy a ich využitia. Teraz niečo o kvalitnom využití služobných psov v systéme stráženia. K tomu, aby psy skvalitnili stráženie objektov a aby zároveň umožnili majiteľom podnikov znižovať náklady na počet príslušníkov strážnej jednotky, slúži publikácia „Ochrana a obrana objektov služobnými psami“.

Publikácia „Ochrana a obrana objektov služobnými psami“ poskytuje informácie o tom, aká kategória psov je vhodná na stráženie, ako je možné kombinovať stráženie so psami a ako je možné pri strážení so psami znižovať počty strážnych v strážnej zmene. Poskytuje informácie o zásadách výstavby psinca a materiálnej potrebe k jeho zriadeniu. Taktiež informuje o dokumentácii, ktorú je potrebné viesť v prípade, ak budú v systéme stráženie využívané služobné psy.

MVDr. Michal Ondovčík