Učte sa od vlkov: Alfa samec nie je agresívny, ale pokojný a sebaistý

Máloktoré živočíchy majú k sebe tak blízko ako ľudia a vlci. K takému záveru došli americkí pozorovatelia.

Vlci podobne ako ľudia žijú v rodinách a ľahko sa u nich dajú rozoznať spoločenské štruktúry. Vlci tak dávajú jasný zmysel výrazu “alfa samec”, ktorý má ale iný význam, než si väčšina ľudí myslí. Alfa jedinec je v skupine sociálno žijúcich živočíchov ten, ktorého ostatní jedinci nasledujú. Ľudia často používajú tento termín v zmysle muža, ktorý dokáže demonštrovať svoju silu. Táto predstava ale vychádza z neporozumenia reálneho stavu.

Pozorovanie voľne žijúcej svorky vlkov v Yellowstonskom národnom parku preukázalo, že vodcovstvo svorky nie je vymožené silou. Vodca nie je k ostatným ani panovačný ani agresívny, píše sa v článku pre Reader Digest. To potvrdzuje aj ďalší vedec skúmajúci vlkmi Rick McIntyre.

“Hlavnou charakteristikou alfa samca vo vlčích svorkách je tichá sebaistota. Vie, čo má urobiť, čo je najlepšie pre jeho svorku. Vedie svojím príkladom. A pritom všetkom je veľmi pokojný.”

Nie sú agresívne. Nemusia byť

“Vezmite si emocionálne stabilného muža alebo veľkého šampióna. Čokoľvek, čo musel preukázať, bolo dokázané,” hovorí odborník. Tieto tvrdenia potvrdzuje aj evolúcia.“Predstavte si dva ľudské kmene. Väčšiu šancu na prežitie bude mať ten, ktorý bude lepšie spolupracovať, deliť sa a bude menej násilný voči sebe.”

Alfa samec tak môže byť významným hráčom v úspešnom love, ale po ulovení koristi, môže v pokoji odstúpiť a spať, kým jeho svorka nie je sýta.

McIntyre strávil pozorovaním a študovaním vlkov dvadsať rokov. Svorky v Yellostoneskom národnom parku stopoval pomocou rádiolokátora umiestneného v jednom z členov svorky. Počas tej doby vedec málokedy videl alfa samca správať sa agresívne voči ostatným členom svorky. Tí sú totiž členmi jeho rodiny – priatelia, potomkovia i súrodenci.

Stereotyp alfa samca by tak mal prejsť zmenami. Muži by sa podľa experta mali od vlkov naučiť pár vecí: menej vrčať, viac dôverovať, ísť príkladom, byť starostlivý, zodpovedný a brániť rodinu.

Zdroj: Readers Digest