Trvalý prístrešok v lese s odrazovou stenou – PREŽITIE