PORADŇA – starostlivosť o psov

Základom zachovania plnej pracovnej výkonnosti psa je vzorná  starostlivosť o jeho umiestnenie (ustajnenie), čistotu,  zdravotný stav a výživu.

Podstatný význam na dosiahnutie plnej použiteľnosti psa má  jeho  dôkladný odpočinok v čase, kedy nie je používaný v službe  alebo pri výcviku, t.j. umiestnenie psa.

Psy sú umiestnené v kotercoch, ktoré im musia zabezpečovať  dostatočnú ochranu pred nepriaznivým poveternostným vplyvom a  možnosť dostatočného odpočinku. Každý pes má pridelený jeden  koterec. V kotercoch sa psy neuväzujú a umiestňujú sa do nich  bez výstroja. Psovodi majú  zakázané meniť koterce psov. Pred  umiestnením nových psov musia byť vydezinfikované  koterce.

Pri rôznych spôsoboch umiestnenia služobných psov je  potrebné dodržiavať niektoré zásady, aby boli zabezpečené  základné podmienky na ich život a pracovnú výkonnosť.

Je potrebné vedieť že:

Pes potrebuje k svojmu životu dostatok čistého vzduchu…

V prípade záujmu kontaktujte ma na telefónnom čísle 0905429666 alebo e-mailom na misiak56@gmail.com.

Ak chcete získať informácie o poskytnutí prvej pomoci nemocným alebo zraneným psom zakúpte si publikáciu “Prvá pomoc služobným psom” alebo zadajte presnú otázku do informačného formulára.