PLÁN KURZOV PREŽITIA

Typ aktivityTermín
KURZ PREŽITIA – SURVIVAL
SHORT SURVIVAL
12.-14.11.2021
17.-19.12.2021
LONG WINTER SURVIVAL_A
LONG WINTER SURVIVAL_B
LONG SUMMER SURVIVAL_A
LONG SUMMER SURVIVAL_B
LONG SURVIVAL
PROFESSIONAL MILITARY SURVIVAL 15.-17.10.2021
SPECIAL SURVIVAL
POBYT V PRÍRODE
Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi
Dobrodružná cesta za spoznávaním okolia
Zeleného Mlyna
1,) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia
2.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia I.
3.) JEDNODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia II.
4.) NIEKOĽKODŇOVÝ POBYT v prírode s prvkami prežitia 
(aj rodinný pobyt)

Termín kurzu prežitia, miesto vykonania kurzu prežitia ako aj obsahovú náplň kurzu prežitia alebo pobytu v prírode je možné zmeniť podľa požiadaviek žiadateľa v termíne dva mesiace pred plánovaným termínom. Počet účastníkov je v takomto prípade minimálne 5 osôb.

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

RÁDIO KOŠICE o kurzoch prežitia

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ

Share