Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi

Termín vykonania:  termín podľa dohovoru

Outdoorová aktivita “Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi” je vo svojej podstate bojovou hrou vykonávanou v teréne, v prírode. Využívajú sa pri nej všetky prvky prežitia počnúc presunmi v teréne spojenými s orientáciou a prekonávaním rôznych prekážok a končiac vybudovaním budov na prespanie (prístreškov), zakladaním osád a organizáciou a riadením života v takto založených slovanských osadách.

Na začiatku bojovej hry bude vykonané teoretické navedenie situácie do doby spred niekoľkých tisícročí, kedy sa naši slovanskí predkovia začali z oblastí Sibíri za Uralom sťahovať v niekoľkých vlnách do oblasti, kde su teraz. Účastníci hry budú oboznámení so životom našich predkov, s ich vedami, hospodárstvom a s riadením spoločnosti v kmeňoch.

Činnosť účastníkov tejto hry bude počas celej doby jej trvania sledovaná a hodnotená podľa daných bodových a hodnotiacich kritérií, v jej závere bude vyhodnotená činnosť jednotlivých skupín účastníkov, začlenených do slovanských kmeňov. HODNOTENIE BOJOVEJ HRY

Minimálny počet účastníkov bojovej hry “Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi” je 15 osôb. Bližšie informácie o tejto bojovej hre získate na telefónnom čísle +421905429666 alebo vyplnením formulára TU.

V prípade záujmu kontaktujte ma na telefónnom čísle 0905429666 alebo e-mailom na misiak56@gmail.com.

RÁDIO KOŠICE o prežití

RÁDIO REGINA o kurzoch prežitia

Kurz prežitia s televíziou VJU

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ