OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU PREŽITIA

Kurz prežitia bude vykonaný iba v teréne pri plnení úloh:

-ochrany organizmu voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia-pobyt v teréne: Výstavba prístreškov – prístrešok pre jednu ležiacu osobu, prístrešok pre viac ležiacich osôb, prístrešok pre jednu a viac sediacich osôb, zahrab, iglu. Získavanie a úprava vody – filtrácia a destilácia. Zakladanie ohňa – rôzne typy ohník a dakotské ohnisko, materiál na založenie ohňa. Príprava stravy – druhy výživy, spôsoby prípravy jedla, získavanie a príprava rastlinnej stravy, kalorické hodnoty potravín, huby vo výžive. Získavanie a príprava živočíšnej stravy, stopy zveri a vtákov, pasce na lov zveri, ošetrenie ulovenej zveri, sladkovodné ryby vo výžive, iné živočíchy vhodné na stravovanie.

-presunu z miesta pobytu do civilizácie-pohyb v teréne: – rozhodovací proces, maskovanie, zásady pohybu v teréne, miesto na odpočinok, vplyv počasia na presun. Orientácia v teréne, určovanie svetovych strán, topografická mapa, orientácie v teréne s mapou a buzolou, určovanie vzdialenosti na mape. Azimut, určenie polohy na mape, orientácia v teréne bez mapy a buzoly. Určovanie vzdialenosti v teréne, orientačné body a spracovanie plánu presunu. Určovanie času v teréne.

-ochrany zdravia počas pobytu a pohybu v teréne-liečenie bylinkami v teréne – zásady zberu liečivých byliniek, aplikačné formy liečivých byliniek, vybrané druhy liečivých byliniek a ich použitie, ochorenia orgánov a ich liečenie liečivými bylinkami, ďalšie liečivé bylinky.

Bližšie informácie získate v ponuke kurzov prežitia.

Bezpečnostný kód:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód:

ODOSLAŤ