Kurz prežitia s televíziou VJU

Človek má v sebe  zakódovanú silu a odhodlanie prežiť za každých okolností. Svedčia o tom zdokumentované prípady ľudí, ktorí prežili v neprístupnej džungli po havárií lietadla, na malej rybárskej lodí v strede oceánu a podobne. Títo ľudia boli nájdení v zúboženom stave, avšak boli nažive s možnosťou opätovného začlenenia sa do spoločnosti. Osobne predpokladám že sila prežiť bola podporovaná snahou stretnúť sa so svojimi blízkymi, vierou v seba (vierou vo svoje schopnosti) a v pomoc (možno aj z duchovných svetov). Taktiež predpokladám, že posilujúcim impulzom k prežitiu bolo aj zbavenie sa strachu zo smrti.

Každý jedinec alebo skupina osôb má v zásade dve možnosti, ako sa zachovať pri situáciách hodných prežitia. Buď sa rozhodne zotrvať na mieste, do ktorého sa vplyvom rôznych situácií dostal, alebo sa rozhodne toto miesto opustiť a hľadať osídlené lokality, kde by mu bola poskytnutá pomoc.  Toto, či zostane na mieste alebo sa presunie do inej lokality je závislé na jeho rozhodnutí. Ak sa však už rozhodne pre tú alebo onú variantu, nemal by počas pobytu svoje rozhodnutie meniť. Rozhodnutie má ísť ruka v ruke s prepočítaním kladov a záporov súvisiacich so zraneniami a ochoreniami a s vybavením materiálom, ktorý bude potrebný pre zotrvanie na mieste alebo pre pobyt v teréne. Zásoby pitnej vody, potravín, liekov a prípadne palív budú taktiež kľúčovými pre prijatie správneho rozhodnutia. V prípade prežitia skupiny osôb je potrebné ešte určiť riadiacu schému skupiny, vykonávanie prác v skupine podľa schopností členov skupiny a vzájomné zastupovanie v skupine.

Pri prežití v teréne, prírode, sa riešia dva okruhy schopností prežitia:

  • hlavné schopnosti prežitia – umožňujúce pobývať v neznámom, nepriateľskom teréne rôzne dlhú dobu bez závažnejších zmien zdravotného stavu. Vlastné prežitie predpokladá aj využívanie materiálu z miestnych zdrojov v plnej miere vo svoj prospech.
  • vedľajšie schopnosti prežitia – zamerané na presun z neznámeho, nepriateľského, prostredia do miest s výskytom obydlí v ktorých by bolo možné získať pomoc alebo do miest s výskytom spriatelených osôb a skupín.

HLAVNÉ SCHOPNOSTI prežitia:

  • schopnosť ochrany voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia, akými sú dážď, sneh, vietor (prístrešky a jednoduché stavby v teréne, využívanie terénnych nerovností a stavieb v teréne),
  • schopnosť udržiavania tepla v tele a zabezpečenie dostatku tepla na ohrev tela (zakladanie a udržiavanie ohňa),
  • schopnosť zabezpečenia dostatku pitnej vody (voda a jej úprava),
  • schopnosť zabezpečenia potravín na prípravu stravy (rastlinné a živočíšne potraviny a príprava stravy).

VEDĽAJŠIE SCHOPNOSTI prežitia:

  • schopnosti prekonávania prekážok,
  • schopnosti maskovania,
  • schopnosti liečby ochorení (poranení) priamo v teréne,
  • schopnosti orientácie v teréne spojené s presunmi k určitým cieľom.

Toľko v skratke k teórii o prežití pri dlhodobom pobyte v prírode. Vychádzajúc z premisy, že je lepšie raz vidieť  resp. zažiť ako niekoľkokrát počuť alebo čítať, som využil ponuku zo strany televízie VJU k natočeniu seriálu videí venovaných problematike prežitia. So štábom televízie som v prírode strávil niekoľko inšpirujúcich a predpokladám že pre štáb televízie podnetných a dobrodružných dní čoho výsledkom je seriál krátkych videí.

fotogaléria z natáčania seriálu

Videa zo seriálu “Kurz prežitia” nájdete TU